Doputovali iz Italije u BiH: Četiri osobe u Gradačcu samoinicijativno prekinule kućnu izolaciju

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, i Kriznih štabova FBiH i TK, a u cilju provođenja pojačanog epidemiološkog nadzora vezano za pojavu korona virusa, na području Gradačca od 27. februara do 5. marta, osam osoba je stavljeno pod zdravstveni nadzor, a za koje su izdata rješenja nadležnog sanitarnog inspektora.

Radi se o osobama koje su unazad 7 do 10 dana doputovale na područje Gradačca iz Italije, sa stalnim ili privremenim mjestom boravka na području grada. Za vrijeme trajanja kućne izolacije kod svih osam osoba, a koje su pod zdravstvenim nadzorom nadležnog epidemiologa, vršen je svakodnevni telefonski monitoring u pogledu kontrole simptoma i tokom monitoringa  nije došlo do pojave pogoršanja njihovog prvobitnog stanja.

Od 3. marta četiri osobe od osam koje su bile u kućnoj izolaciji, samoinicijativno su prekinule kućnu izolaciju zbog svojih poslovnih obaveza. Iz Gradske uprave Gradačac apeluju i traže da sve osobe kojima su izdata rješenja sanitarnog inspektora o izolaciji, ista obavezno ispoštuju kao i da se pridržavaju uputa nadležnog epidemiologa.