5 C
Tuzla
08.12.2023.

Drljača: Umanjit ćemo broj povreda na radu

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, kaže da je vjerovatno riječ o najznačajnijem zakonskom rješenju koje će biti usvojeno u ovoj godini.

“Prethodni zakon koji je regulirao ovu oblast bio je donesen 1990. i trebalo je puno vremena da se usaglasi tekst novog. Radi se o složenom zakonu na kojem je rađeno duže od četiri godine. Cilj je bio da se zakon uskladi s međunarodnim standardima. Suština je u prevenciji, a kako bi se zakonom u najvećoj mjeri spriječio nastanak povrede na radu”, pojasnio je Drljača.

Dodao je da su socijalni partneri podržali zakon.

“Države iz regiona hvale ovo zakonsko rješenje koje je u skladu s evropskom stečevinom. Potrebno je donijeti i oko 50 provedbenih akata. Poslodavci imaju godinu da svoje poslovanje usklade s odredbama novog zakonskog rješenja. Vrlo je bitno da će se ovim zakonom u značajnoj mjeri smanjiti broj povreda na radu, što će imati efekta na uštede u vanbudžetskim fondovima”, istakao je Drljača.

Prema njegovim riječima, novim zakonom uspostavljene su i neke nove institucije.

“Bit će formirano vijeće za zaštitu na radu, u kojem će učestvovati i Vlada FBiH i sindikati, kao i stručnjaci. Ovo tijelo će analizirati situaciju i provedbu zakona, a o tome će izvještavati Vladu FBiH. Vrlo značajan je i institut procjene rizika, svako radno mjesto treba proa-nalizirati i uraditi procjenu. Uvodimo i osobu koja će u svakoj kompaniji biti povjerenik za zaštitu na radu”, kazao je Drljača.

Dodao je kako posebno treba istaknuti prekršajni segment.

“Postojeće kazne bile su simbolične i bile su propisane u dinarima. Sad se uvećavaju i iznosit će do 15.000 KM. Prekršajno odgovorni, prema novom zakonu, mogu biti i investitori i izvođači. Dakle, novina je to što se kazne mogu izricati i za investitore”, naglasio je Drljača.

(RTV Slon/Fena)

Vezane vijesti

TUZLA