Drljača: Vratiti dostojanstvo starijim osobama

Drljača: Vratiti dostojanstvo starijim osobama

Autor: -

Dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača istakao je da se obilježavanjem Međunarodnog dana starijih osoba naglašava potreba da ovoj kategoriji stanovništva bude smanjen osjećaj marginalizacije i izolacije te da se potakne donošenje mjera protiv njihovog zapostavljanja, siromaštva i zanemarivanja.

To je izjavio na okruglom stolu povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba koji je danas u Sarajevu organizirao Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA).

Ministar je također naglasio da ovaj dan predstavlja i prigodu da se glasnije progovori o pravima ove populacije koja čini sve veći postotak stanovništva, a čiji je socijalni položaj često vrlo težak te u nekim slučajevima ispod dostojanstva čovjeka.

Na okruglom stolu je rečeno je da će, u skladu s procjenama, tokom slijedećih 50 godina broj starijih osoba u svijetu porasti sa oko 600 miliona na gotovo dvije milijarde te da danas jedna od deset osoba ima 60 i više godina. Do 2050. godine jedna od pet osoba će biti u toj dobi, a do 2150. godine, jedna od tri osobe će imati 60 i više godina.

Kako je istaknuto, neophodno je ukloniti sve stereotipe o starenju i razvijati novi model aktivnog zdravog starenja u 21. vijeku.

Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da je BiH potpisnica Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju i revidirane Europske socijalne povelje (2008), Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je, u suradnji s ostalim relevantnim institucijama i organizacijama, a uz pomoć UNFPA i Odjeljenja za ekonomska i socijalna pitanja, Tajništva Ujedinjenih nacija (UNDESA), pripremilo Strategiju o unaprjeđenju položaja starijih osoba u FBiH.

Ovaj dokument je svojevrsni odgovor sistema na ubrzane globalne demografske promjene koje se temelje na poboljšanim uvjetima života i produženom prosječnom životnom vijeku ljudi i predstavlja jedinstven pristup rješavanju pitanja starenja stanovništva FBiH u 21. vijeku.

– Ako je naša ambicija da gradimo budućnost kakvu želimo, moramo uvažavati populaciju iznad 60 godina. Ne uvažavati starije osobe znači ne uvažavati 20 posto svjetske populacije koju će svijet doseći do 2030. godine, kada će biti više ljudi iznad 60 godina nego djece mlađe od 10 godina, s najbržom promjenom dobne strukture u zemljama u razvoju – kazao je dopremijer FBiH.

Zaključio je da je starenje svjetskog stanovništva u zemljama u razvoju i razvijenim zemljama indikator unaprjeđenja globalnog zdravlja, ali da također potiče i posebne izazove za 21. vijek, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.