Državni ministri usvojili Izvještaj o aktivnostima donatora iz 2017. godine

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijeće ministara BiH, na prijedlog  Ministarstva finansija i trezora BiH, usvojilo je Izvještaj „Pregled aktivnosti donatora 2017“.

Članice Foruma za koordinaciju donatora (DCF) u BiH alocirale su ukupno 421,68 miliona eura službene razvojne pomoći (ODA) u 2017. godini, od čega su 190,73 miliona eura grantovi, a 230,94 miliona eura krediti, što je za 183,92 miliona eura ili 30,4% manje u usporedbi sa 2016. godinom.

Ukupno isplaćena sredstva ODA-e u 2017. godini iznose 424,36 miliona eura, od čega je  184,87 miliona grantova, a 239,49 miliona zajmova, što, također, predstavlja pad ukupno isplaćenih sredstava u odnosu na prethodni period.

Najveći kreditori su bili EBRD, Njemačka i Svjetska banka, dok su EU, SAD/USAID, Njemačka, Švicarska i Švedska/SIDA osigurale najviše grant sredstava.

Najveći udio međunarodne razvojne pomoći u 2017. godini izdvojen je u sektore Transport 21%, Energija 21% i u sektor Konkurentnost i inovacije l4%.

Kompletan izvještaj će biti dostupan na stranici Ministarstva finansija i trezora www.mft.gov.ba i Foruma za koordinaciju donatora www.donormapping.ba