Đukić i dalje izbjegava suđenje, ovaj put krivi su mu i ljekari

Đukić i dalje izbjegava suđenje, ovaj put krivi su mu i ljekari

Pošto je vještak sudske medicine Branimir Aleksandrić sačinio medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Novaka Đukića, navodno bez neophodne opreme i prisustva odgovarajućeg stručnjaka, generalova odbrana traži da sud vještačenje povjeri drugom vještaku, koji će biti ljekar internista kardiolog sa iskustvom u kliničkom liječenju!
Đukićev branilac Milorad Konstantinović kaže će general Đukić protiv Aleksandrića podnijeti krivičnu prijavu, jer mu je, kako tvrdi, “grubo prekršio ljudska i građanska prava”, a od Suda časti ljekarske komore tražiće da bude razriješen.

Pošto je u novembru Đukić bio u bolnici i navodno zbog problema sa srcem nije došao na sjednicu Vijeća Specijalnog suda u Beogradu, koje razmatra zahtjev Suda BiH da mu se prizna presuda od 20 godina zatvora zbog slučaja “Tuzlanska kapija”, sud je naložio da se uradi vještačenje njegovog zdravstvenog stanja i utvrdi da li je Đukić sposoban da prati suđenje. Vještaku je naloženo da po potrebi angažuje i ljekare drugih specijalnosti.

“Vještak sudske medicine Branimir Aleksandrić je, međutim, Đukića pregledao u stanu, bez prisustva kardiologa i bez adekvatne opreme neophodne za pregled pacijenta sa kardiološkim tegobama” kaže branilac Konstantinović.

“Aleksandrićev nezakonit i nestručan ‘pregled’ se sastojao od slikanja nagog pacijenta i merenja delova tela, što predstavlja deo uobičajenog spoljašnjeg pregleda tela pokojnika. Aleksandrić kao specijalista sudske medicine nema dovoljno stručnosti da pregleda žive pacijente, niti da daje ocene i analizira nalaze i dokumentaciju kardiologa sa VMA i kardiološke ordinacije Hadži-Tanović.”

Konstantinović ukazuje da je Aleksandrić u svom nalazu mimo pravila struke predložio sudu da Đukića smjesti u zatvorsku bolnicu od sedam do deset dana prije pretresa, kako bi u njoj redovno dobijao odgovarajuću terapiju, a zdravstveno osoblje bi kontrolisalo da li je progutao lijek i provjeravalo da ga nije ostavio u ustima.

“Veštak time izvan svoje nadležnosti i na najgrublji način predlaže sudu da Đukiću odredi pritvor, iako je svestan da se ne sme upuštati u takve vrste komentara”, navodi Konstantinović.

Izvor: RTV Slon/Slobodna Bosna