Edukacija u hraniteljstvu za unaprjeđenje sistema socijalnih usluga u FBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Predstavnici organizacije SOS Dječija sela BiH, u saradnji s Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku proveli su edukaciju profesionalaca u oblasti hraniteljstva u Federaciji BiH.

Edukacija je dio projekta ‘Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH’, koji uz podršku Vlade Republike Njemačke, organizacija SOS Dječija sela BiH provodi od oktobra 2018. godine.

Menadžerica projekta ‘Jačanje Sistema socijalnih usluga u BiH’ Edmira Aščić kaže da su edukatori iz devet kantona i 13 centara za socijalni rad.  U okviru edukacije budući edukatori su, kao praktičnu obuku educirali i grupe hranitelja u svojim lokalnim zajednicama.

”SOS Dječija sela BiH tako žele unaprijediti sistem socijalnih usluga na teritoriji FBiH. Zajedno s federalnim resornim ministarstvom i resornim ministarstvima kantona i centrima za socijalni rad provodimo reformske aktivnosti i nastojimo unaprijediti kvalitetu brige o djeci bez roditeljskog staranja”, naglasila je.

Resorni federalni ministar Vesko Drljača u izjavi novinarima ističe zainteresiranost porodica za edukaciju u oblasti hraniteljstva, te namjeru da taj trend bude i nastavljan.

”Da što više porodica otvori vrata pogotovu za djecu i mlade, da bi im se omogućio odgoj i zaštita unutar obitelji”, naglasio je.

Pojašnjava da je Zakon o hraniteljstvu usvojen 2017. godine.

Hraniteljstvo omogućava zaštitu djece i odraslih, bez zaštite, u okviru porodice. Intencija je napuštanje institucionalnog smještaja te kategorije ljudi te smještanje u obitelji da bi se humanizirao taj odnos.

Nevenka Kapetanović iz Kiseljaka hraniteljica je i edukatorica udomiteljskih porodica, po međunarodno licenciranom programu. Ona je i predsjednica Udruženja za razvoj hraniteljstva, zaštitu djece i obitelji ‘Suncokret’.

Za sebe kaže da je ‘kompletno u brizi za djecu bez roditeljskog staranja odnosno djecu kojoj je potrebna pomoć’. Dosad je brinula o tri bebe i dječaku od 12 godina. Ona je i majka dva sina i baka je. Ranije je radila u vrtiću. U priču o hraniteljstvu ušla je, kaže, slučajno, a ta priča traje već sedam godina.

”Koliko god da dajemo toj djeci, mnogo više ljubavi i emocije dobivamo. Emocije su jake, pogotovo po odlasku djece na usvojenje”, kazala je. Naglašava da je u kontaktu s porodicama djece o kojima je brinula.

Edukacija je provedena prema modelu koji pruža standardiziran, konzistentan i struktuiran okvir za procjenu i odabir hranitelja na osnovu kompetencija, te podršku hraniteljima tokom pružanja usluga hraniteljstva kao i podršku tokom njihovog kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Naredni koraci u implementaciji projekta ‘Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH’ usmjereni su na nastavak pružanje podrške u jačanju kapaciteta profesionalaca centara za socijalni rad u primjeni metodologije vođenja slučaja, te unaprjeđenje stručne podrške hraniteljskim porodicama.

Iz organizacije SOS Dječija sela BiH kao važan dio projekta navode i kreiranje kvalitetnog pravnog okvira, koji treba da bude od pomoći donositeljima politika da odrede prioritete za buduća ulaganja koja potiču kontinuirani razvoj kvaliteta socijalnih usluga uz osiguravanje njihove najšire dostupnosti, finansijske priuštivosti, sveobuhvatnosti, usmjerenosti na zadovoljavanje stvarnih potreba korisnika, kontinuiteta u pružanju usluge za vrijeme potrebe i ekonomičnosti pružanja socijalnih usluga, imajući u vidu da većina socijalnih usluga u velikoj mjeri ovisi od finansiranja.

(RTV Slon/Fena)