Edukacijom o znakovnom jeziku protiv komunikacijskih barijera

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U cilju prevazilaženja socio-komunikacijskih barijera Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH prezentirao je priručnik nazvan “Pristupačnost za sve – Komunikacija s osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva”. Priručnik je namijenjen članovima zajednice koji mogu i trebaju dati doprinos u razvoju socijalnog uključivanja.

“Ovaj projekat i ono što je najljepše, što mogu da kažem je da ima svoju održivost i poslije svoga završetka. Danas je tačno 7 mjeseci kako je projekat opočeo, počeo je 15. januara i trebao je da se završi porije mejsec dana ali mi nismo unaprijed procijenili da će nam toliko vremena trebati za proceduru pravljenja priručnika, štampanja, CD-ova i svega, cipovanja jer je pravilno ciopvan u nacionalnoj biblioteci BiH tako da predstavlja kvalitetnu stručnu literaturu koja će pomoći svim osobama u zajednici koje dolaze u dodir sa osobama sa oštećenim sluhom.”, kazala je Emira Švraka, predsjednica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH.