Edukacijom o znakovnom jeziku protiv komunikacijskih barijera

Edukacijom o znakovnom jeziku protiv komunikacijskih barijera

Objavio: -

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH realizira projekt u okviru kojeg se općinski službenici i članovi udruženja educiraju za korištenje znakovnog jezika, a sve da bi se uklonile ili ublažile informacijsko-komunikacijske barijere između gluhih i čujućih osoba.

Naim Salkić iz Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju istaknuo je na konferenciji za novinare da bi znakovni jezik zapravo trebalo da znaju sve čujuće osobe, ako se želi u potpunosti prevladati informacijsko- komunikacijske barijere između gluhih i čujućih osoba.

”Trebalo bi da sve čujuće osobe poznaju znakovni jezik, tako jedino možemo prevazići komunikacijske barijere. Gluha osoba ne može naučiti oralno-glasovni govor i jezik nego uči znakovni jezik spontano, prirodnim putem. Mi, čujuće osobe možemo naučiti njihov komunikacijski sistem. Ako želimo prevladati komunikacijske barijere, to je način”, poručio je.

Jedna od polaznica edukacije stručna savjetnica dječije zaštite i zdravstva u Općini Ilidža Emina Idrizović zadovoljna je zbog prilike koja joj je tom edukacijom pružena. Doprinijet će to, kaže, poboljšanju njihovog rada, ali i približavanju osobama oštećenog sluha i osobama s problemima u govoru.

”Pojmovi koje treba da savladamo tokom edukacije ciljano su birani i bit će umnogome korisni u komunikaciji”, naglasila je.

Koordinator projekta Zlatan Mušić pojasnio je da je edukacija počela u februaru ove godine, trajat će četiri mjeseca, a obuhvata polaznike iz nekoliko općina u namjeri da im olakša komunikaciju sa osobama oštećenog sluha u izvršavanju njihovih obaveza, kao i članove Saveza udruženja. Namjera im je proširiti projekt na čitavu državu.

Predsjednica Saveza Emira Švraka pojasnila je da će u okviru istog projekta biti objavljen i priručnik u kojem će biti riječi o rušenju informacijsko-komunikacijskih barijera, značaju uvođenja znakovnog jezika i njegovoj primjeni.

”Želimo da poboljšamo i usluge Saveza te da predstavnici lokalnih stručnih timova bolje komuniciraju sa djecom i osobama s cerebralnom paralizom koje imaju govorne teškoće i oštećenje sluha”, naglasila je.

Predsjednik Udruženja za pomoć djeci s posebnim potrebama ‘Sunce’ Pale Milenko Vujinović edukaciju vidi kao način da društvo bude inkluzivnije, a osobe s invaliditetom imaju što manje prepreka.

Educirani općinski službenici i članovih stručnih timova udruženja bit će, zahvaljujući stečenom znanju znakovnog jezika, ”budući edukatori” znakovnog jezika svojih kolega. Na web stranici Saveza bit će postavljen i elektronski rječnik sa oko 400 snimljenih pojmova na znakovnom jeziku, a zahvaljujući tome znakovni jezik moći će naučiti i ostali.

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH okuplja pet udruženja iz pet kantona, brinu o oko 600 obitelji koje imaju dijete ili odraslu osobu s cerebralnom paralizom. Osobe s cerebralnom paralizom imaju višestruke teškoće, a oko deset posto ih ima i govorne teškoće.

Projekt nazvan ‘Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva’ okarakterizirali su  kao način da se pomogne svim osobama s poteškoćama govora, posebno ako su to osobe s cerebralnom paralizom. Dio je to projekta ‘Dijalog za budućnost’ finansiranog sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira/Fonda za izgradnju mira (PBF).

(RTV Slon/Fena)