Ekipa BHMAC-a dobila dozvolu za deminiranje kasarne Ljubače

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Ekipa BHMAC-a jučer je posjetila kompletan kompleks nekadašnje kasarne Ljubače kako bi se uvjerili u stanje, s obzirom na to da postoje indicije da je ovo područje minirano, na što upozoravaju i postavljeni znakovi upozorenja.

“Centar za otklanjanje mina dobio je dozvolu da može da uđe u kasarnu Ljubače i da izvrši netehničko izviđanje u tom objektu kako bismo zajedno sa FUCZ uradili pregled i odredili naredne korake kada treba da se kasarna deminira. U kasarni Ljubače trenutno postoji jedan projekat od 115 hiljada metara kvadratnih koje je pod sumnjom da je minirano” – kazao je Saša Obradović, direktor BHMAC-a.