Eko ronilačka grupa invalida: Postavljeni kontejneri na jezero Šićki Brod

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Eko-ronilačka grupa invalida je počela realizaciju projekta „Zaštita
biodiverziteta jezera Šićki Brod“ a koji finansira Ministarstvo prostornog
uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

Danas je na jezeru Šićki Brod postavljen kontejner za smeće, a sve u cilju
prevencije nastanka divljih deponija na jezeru.

Udruženje je i do sada svake godine aktivno radilo na uređenju i čišćenju
obale i dna jezera i odvozilo nakupljeno smeće. Kontejner je postavljen na
južnoj strani jezera pored pješčane plaže, na lokaciji gdje se do sada
svake godina formirala deponija smeća. Pored samog kontejnera je iskopana
rupa u koju su posjetioci bacali smeće. Ovo smeće će se pokupiti, lokacija
poravnati i ubuduće će biti organizovan odvoz smeća kako se isto ne bi
nakupljalo i bacalo pored kontejnera.

U narednom period u cilju očuvanja biološke raznolikosti jezera Šićki Brod
kupit ćemo riblju mlađ već postojećih vrsta koje obitavaju u jezeru, a sve
u saradnji i dogovoru sa ribolovnim društvom ”Kreka” koje ima koncesiju
za ribolov na ovom jezeru. Učešće u akciji poribljavanja uzimaju i ribari i
posjetioci ovog jezera koji dobrovoljim prilozima žele dati doprinos u
očuvanju bogatstva biljnog i životinjskog svijeta jezera Šićki Brod.