EP BiH: Povećati satnicu rudarima, ali ne i cijenu uglja

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevio je na sjednici održanoj 21.januara 2020.godine,  prihvatila informaciju u vezi sa Granskim kolektivnim ugovorom u oblasti rudarstva, koja sadrži prijedlog izmjene satnice sa 2,5 na 2,7 KM.

Informacijom je predloženo i da se novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika iz oblasti rudarstva u FBiH, zaključi na period minimalno dvije (2) godine, uz uslov da se uz podršku Vlade FBiH i reprezentativnih sindikata u narednih maksimalno 6 mjeseci, implementiraju planovi reorganizacije svih zavisnih društava rudnici uglja.

Uz davanje saglasnosti članovima pregovaračkog tima u ime JP Elektroprivreda BiH da zastupaju stavove iz navedene informacije, Uprava je usvojila i zaključak da se sredstva za eventualno povećanje satnice trebaju obezbjediti iz efekata reorganizacije rudnika, a nikako iz povećanja cijene uglja prema JP Elektroprivreda BiH.