Erasmus Student Network: Poziv da se reakredituju univerziteti

Foto: arhiva
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Rukovodstvo i članovi bh. ogranka Erasmus Student Network (ESN), jedne od najvećih međunarodnih studentskih organizacija pozivaju odgovorne da poštujući Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH što prije pristupe reakreditaciji univerziteta u BiH i riješe krizu koja bi najviše pogodila studentsku populaciju u BiH.

Kao organizacija koja u svom članstvu okuplja bivše i trenutne Erasmus studente iz BiH, ali i strane Erasmus studente koji trenutno studiraju u BiH, ovo udruženje skreće  pažnju na posljedice koje bi ova blokada mogla imati za studentice i studente u BiH.

”Isključenje iz Erasmus+ programa i prestanak važenja univerzitetskih diploma u EU su posljedice kakvima visoko obrazovanje u postratnoj BiH još nije svjedočilo. Posebno smo zabrinuti zbog upozorenja iz EU Delegacije u BiH da ukoliko do 31. marta ne dođe do reakreditacije šest univerziteta kojima je akreditacija već istekla, ovi univerziteti bi mogli biti isključeni iz Erasmus+ programa”, ističe se u apelu Udruženja.

Predstavnici Erasmus Student Network BiH od članova Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje BiH zahtijevaju da poštujući Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH pristupe reakreditaciji univerziteta koji su za taj proces već aplicirali.

Ovo udruženje  poziva Upravni odbor Agencije za visoko obrazovanje BiH da što prije ispuni preostale uvjete za punopravno članstvo u Europskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), te pozivaju kolegice i kolege iz studentskih asocijacija širom BiH da dignu svoj glas i pridruže se pozivu za osiguranjem kvalitetnog visokoobrazovnog sistema i ostanka u Erasmus+ programu.

(RTV Slon/Fena)