Ernad Nukić i drugi oslobođeni optužbe za carinsku prevaru i pranje novca

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas presudu u predmetu Ernad Nukić i drugi kojom su optuženi Ernad Nukić, Šekib Nukić i pravno lice „DAMA“ d.o.o. Živinice oslobođeni optužbe.

Optuženi Ernad Nukić oslobođen je da je radnjama opisanim pod tačkama 2, 4, 5, 6, 7, 8. i 9. optužnice  počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), u vezi s produženim krivičnim djelom carinska prevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranja novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, u vezi s krivičnim djelom krivotvorenje isprava iz člana 373. stav 1. KZ Federacije BiH (FBiH) i u vezi s krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a) i stav 2. tačka a) KZ FBiH u vezi sa članom 286. stav 1. KZ FBiH; optuženo pravno lice „Dama“ d.o.o. Živinice radnjama opisanim pod tačkama 2. i 10. optužnice počinilo krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, u vezi sa produženim krivičnim djelom carinska prevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH, u vezi sa čl. 54. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom pranja novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprava iz člana 373. stav 1. KZ FBiH, a u vezi sa članom 125. stav 4. KZ BiH; optuženi Šekib Nukić – radnjama opisanim pod tačkama 1, 2. i 3. optužnice počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, u vezi s produženim krivičnim djelom carinska prevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH, u vezi sa čl. 54. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprava iz člana 373. stav 1. KZ FBiH i u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a) i stav 2. tačka a) KZ FBiH, u vezi sa čl. 286. KZ FBiH, saopćeno je iz Suda BiH .