EU i donatori ponovili da su spremni podržavati socioekonomske reforme u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, entitetskih vlada i Evropske unije (EU) održali su od 11. do 13. februara sastanak u Bijeljini na kojem je razgovarano o  srednjoročnim socioekonomskim reformama.

Sastanku su također prisustvovali predstavnici donatora i međunarodnih finansijskih institucija, uključujući predstavnike ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke te predstavnike Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, Evropske investicijske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Međunarodne finansijske korporacije (IFC).

Domaće vlasti su podsjetile na težnju zemlje da osigura kandidatski status za članstvo u EU i ponovile
svoju opredijeljenost da izrade i provedu politike za rješavanje ključnih socioekonomskih izazova s
kojima se suočava BiH i njeni građani, a u skladu sa zahtjevima iz Mišljenja Evropske komisije o
zahtjevu BiH za članstvo u EU, zaključeno je na sastanku.

U skladu sa zaključcima Vijeća EU o BiH iz decembra 2019. godine, predstavnik Evropske unije je
ponovio nedvosmislenu posvećenost perspektivi BiH u Evropskoj uniji i to kao jedinstvenoj, nedjeljivoj i suverenoj zemlji.

Učesnici su potvrdili da dokument naziva “Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019. do
2022. godine”, koji su entitetske vlade usvojile 10. oktobra 2019., a Vijeće ministara 30. januara
2020. pod nazivom “Socioekonomske reforme u BiH za period 2020. do 2022.
godine”, predstavlja važan plan za rješavanje ključnih socioekonomskih izazova s kojima se BiH
suočava.

Domaće vlasti su se usaglasile da nadopune akcione planove za provedbu socioekonomskih reformi,
koje su već usvojili svi nivoi vlasti sa ključnim kratkoročnim socioekonomskim prioritetima sadržanim
u prilogu ovog dokumenta. Navedeni prioriteti proističu iz Mišljenja Evropske komisije, pratećeg
Analitičkog izvještaja te Zajedničkih zaključaka ekonomskog i finansijskog dijaloga.

Premda je svaki nivo vlasti odgovoran za provedbu mjera iz svoje nadležnosti, domaće vlasti su
ponovile svoje opredjeljenje za unapređenje koordinacije i saradnje različitih nivoa vlasti,
prepoznajući međusobnu povezanost privrednih aktivnosti u cijeloj BiH. Navedeno će između
ostalog obuhvatiti unapređenje Programa ekonomskih reformi radi predstavljanja jednog dosljednog i
konsolidovanog dokumenta sa analizom i politikama za cijelu zemlju, zaključeno je.

Evropska unija, vodeći donatori i međunarodne finansijske institucije još jednom su potvrdili svoju
opredijeljenost da podrže proces reformi kroz bespovratna sredstva, zajmove i tehničku pomoć, a na
temelju mjerila za praćenje provedbe reformi, koja će se naknadno usaglasiti.

U svjetlu predstojećeg samita EU i zemalja zapadnog Balkana u Zagrebu 7. maja ove godine,
učesnici su dogovorili ponovni sastanak u sličnom formatu za dva mjeseca, u cilju razmatranja toka
procesa i usvajanja sveobuhvatnih akcionih planova za provedu socioekonomskih reformi, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.