EU izdvaja 700 hiljada eura za nabavku opreme za monitoring zračenja u BiH

     

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje finansijskog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije radi jačanja državnih kapaciteta u oblasti pripremljenosti i odgovora na nuklearni vanredni događaj.

 

Sporazumom je predviđeno da Evropska unija sa 700 hiljada eura finansira nabavku opreme za monitoring zračenja u cilju modernizacije državnog sistema monitoringa i detekcija u BiH, uključujući i sistem podrške odlučivanja.

 

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen direktor Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

 

Izvor: RTV Slon/Akta.ba