EU rječnik: Šta su stubovi Evrospke unije?

EU rječnik: Šta su stubovi Evrospke unije?

Objavio: -

Za Evropsku se uniju kaže da podsjeća na prednji dio grčkoga hrama koji leži na tri stuba. Ta se slika počela rabiti kako bi se opisala struktura Evropske unije utemeljena Ugovorom o Evropskoj uniji (1992./1993.):

– prvi stub – stub Zajednice,

– drugi stub – zajednička vanjska i sigurnosna politika,

– treći stub – policijska i pravosudna saradnja u kaznenim pitanjima (bivša saradnja u pravosuđu i unutarnjim poslovima).

Prvi stub – stub Zajednice – s pravnog aspekta temelji se na Ugovoru o Europskoj zajednici (Ugovor o Europskoj ekonomskoj zajednici), Ugovoru o Europskoj zajednici za atomsku energiju i Ugovoru o Europskoj zajednici za ugljen i čelik (istekao 2002. godine) i obuhvaća područja u kojima je nadležnost država članica prenesena na in stitucije Unije, tj. Zajednicu (npr. carinska unija, unutarnje tržište, zajednička poljoprivredna politika, strukturalne politike, gospodarska i monetarna unija, Schengen itd.). Ključna značajka ovoga stupa je primjena metode Zajednice, tj. monopol Europske komisije na pravo inicijative; raširena upotreba glasovanja kvalificiranom većinom u Vijeću EU-a; aktivna uloga Europskog parlamenta; jedinstveno tumačenje propisa Zajednice od strane Suda pravde Europskih zajednica.

Drugi stub – zajednička vanjska i sigurnosna politika – utemeljen je u Glavi V. Ugovora o Europskoj uniji (1992./1993.), a treći stup – policijska i pravosudna suradnja u kaznenim pitanjima – u Glavi VI. Ugovora o Europskoj uniji (1992./1993.). Osnovna značajka drugog i trećeg stupa je primjena međuvladine metode, tj. Europska komisija dijeli pravo na inicijativu s državama članicama ili je ono ograničeno na specifična područja djelovanja; Vijeće EU-a obično donosi odluke jednoglasno; Europski parlament ima isključivo savjetodavnu ulogu; Sud pravde Europskih zajednica ima ograničenu nadležnost ili je uopće nema. Ugovorom iz Lisabona (2007./2009.) predviđeno je napuštanje trostupe strukture Europske unije.