EU rječnik: Šta znači pojam „ INTELIGENTNA ENERGIJA U EVROPI II“?

EU rječnik: Šta znači pojam „ INTELIGENTNA ENERGIJA U EVROPI II“?

Objavio: -

Inteligentna energija u Evropi II dio je Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i ima za cilj unapređenje energetske efikasnosti i povećanje energetske raznolikosti u EU, unapređenje konkurentnosti preduzeća i zaštitu okoliša.

Podržava aktivnosti koje se odnose na nove i obnovljive izvore energije i energetsku raznolikost, energetsku efikasnost i racionalno korištenje izvora energije, podsticanje energetske efikasnosti i korištenja novih izvora energije u transportu. Vrijednost programa Inteligentna energija u Evropi II u periodu od 2007. do 2013. godine je 730 miliona eura, a ovaj program je nastavak programa Inteligentna energija u Evropi koji je bio uspostavljen za period od 2003. do 2006. godine.

Bosni i Hercegovini je, na osnovu Okvirnog sporazuma o općim principima učešća BiH u programima Zajednice (2004./2007.), otvorena mogućnost pristupa programu Inteligentna energija u Evropi II.