EU rječnik: Šta znači status država podnosilac zahtjeva za članstvo

EU rječnik: Šta znači status država podnosilac zahtjeva za članstvo

Objavio: -

Nakon jučerašnje predaje aplikacije za punopravno pristupanje Evropskoj uniji odnosno aplikacije za punopravno članstvo, u okviru EU rječnika, RTV Slon pojašnjava ključne pojmove u EU integracijama.

Prema članu 49. Ugovora o Evropskoj uniji (1992./1993.), svaka evropska država koja poštuje principe slobode, demokratije, ljudska prava i slobode te vladavinu prava (čl.- 6. (1) Ugovor o EU) može podnijeti zahtjev (aplikaciju) za članstvo u EU. Zahtjev se podnosi Vijeću EU, odnosno državi članici predsjedavajućoj Vijeća EU. Vijeće EU jednoglasno odlučuje o započinjanju procedure po zahtjevu te ga prosljeđuje Evropskom vijeću na razmatranje i Evropskoj komisiji na izradu mišljenja (avis). Podnošenjem zahtjeva za članstvo zemlja dobiva status države podnosioca zahtjeva. Taj status trenutno imaju: Albanija (28. april 2009.), Crna Gora (15. decembar 2008.) i Srbija (22. decembar 2009.), a od 15.02.2016. godine Bosna i Hercegovina dobija status države podnosioca zahtjeva.