EU rječnika: Šta znači pojam „Evropska istraživačka zona?“

EU rječnika: Šta znači pojam „Evropska istraživačka zona?“

Objavio: -

Uspostavljanje evropske istraživačke zone počelo je na inicijativu Evropske komisije 2000. godine s ciljem bolje koordinacije istraživanja i inovacija na nivou država članica i Evropske unije. Evropska istraživačka zona trebalo bi da omogući mobilnost i interakciju istraživanja, korištenje visokokvalitetne infrastrukture i mreža istraživačkih institucija, razmjenu znanja, podršku istraživanjima putem istraživačkih programa te unapređenje veza s partnerima iz svijeta.