Evakuisano šest porodica u naseljima Đurđevik i Strašanj, svi putevi trenutno prohodni…

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U toku jučerašnjeg dana PVJ Živinice je obavljala akcije evakuacije stanovništva u naseljima Đurđevik i Strašanj zbog poplave usljed izlijevanja rijeka Oskove i Spreče. Šest porodica je evakuisano u naseljima Đurđevik i Strašanj, potvrdili su iz Civilne zaštite Živinice. Trenutni nivo rijeke Oskove mjeren u 06 sati je 215 cm i u porastu je za 43 cm. Svi putevi su tenutno prohodni.

PVJ Srebrenik je obavljala poslove evakuacije, pravljenja zečijih nasipa i crpljenja vode u naselju Špionica Centar. U protekla 24 sata operativnom centru je prijavljeno 28 poplavljenih objekata (objekti pošte, ambulante i ured MZ Špionica).  Trenutni nivo rijeke Tinje u 07 sati iznosio je 122 cm.

U toku jučerašnjeg dana PVJ Lukavac je imala intervencije na crpljenju vode u naselju Bokavići uslijed poplave izazvane Rakovačkim potokom.

Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac je 370 cm i u porastu je za 4 cm. Rijeka Spreča se izlila i u dijelu od Miričine do Stjepan Polja je poplavila oko 80 ha poljoprivrednog zemljišta. Svi lokalni vodotoci druge kategorije su u porastu. U MZ Lukavica bujični potok u naselju Delići oštetio je lokalnu cestu i bankine te nanio dosta posipnog materijala na saobraćajnicu tako da je promet u ovom dijelu MZ otežan.

U MZ Prijeko brdo došlo je do začepljenje kanala i odvoda tako da je lokalna rijeka izašla iz korita na lokalnu cestu.

Na području općine Doboj Istok rijeka Spreča se izlila i poplavila priobalno 20 ha poljoprivrednog zemljišta. Od lokalnih vodotoka ugroženo je više stambenih i pomoćnih objekata u naselju Lukavica Rijeka.

Gradonačelnik grada Tuzle je, na prijedlog gradskog štaba CZ proglasio stanje prirodne nesreće od poplava i klizišta na području grada Tuzla. U protekla 24 sata od strane građana prijavljeno je urušavanje potoka na području Trakilovića, Bojića, i MZ Bukinje koji vodi prema Divkovićima.

U protekla 24 sata, na području općine Kladanj, rijeke Gostelja, Suha i Drinjača su poplavile oko 100 stambenih objekata, od čega njih oko 70 u naselju Stupari. Trenutno je prekinuto napajanje vodom za MZ Stupari. Put prema naselju Tuholj je obustavljen jer je oštećen most, kojeg trenutno saniraju lokalne službe. U momantu pravljenja izvještaja svi vodotoci su svojim koritima, i u blagom porastu.  

Općinski načelnik je proglasio stanje prirodne nesreće od poplava i klizišta na području općine Čelić.

Rijeka Spreča se izlila u reonu Sprečkog polja. Osim rijeke Spreče probleme prave Gribaja i lokalne rijeke koje su oštetile više lokalnih puteva u MZ.

Svi vodotoci su u svojim koritima u Općini Banovići. Gradska voda nije za piće. U dva stambena objekta prodrla je voda u podrumske i prozemne prostorije.