Evropski univerzitet Kallos Tuzla: Promovisana knjiga „Osnove zdravstvenog prava“

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U sjećanje na prerano preminulu sutkinju Kantonalnog suda u Tuzli Dženetu Hadžić, na Evropskom univerzitetu Kallos u Tuzli održana je promocija knjige „Osnove zdravstvenog prava“, čiji je sutkinja Hadžić koautor. Ovaa knjiga rađena je prema nastavnom planu i programu fakulteta zdravstvenih nauka i to namjenski za predmet zdravstveno pravo koji se izučava na ovom fakultetu. Namjera autora akademika Nedeljka Stankovića, doc.dr. Albine Fazlović i sutkinje Dženete Hadžić, bila je da štivo što bolje prilagode studentima fakulteta, no konačan rezultat je knjiga koju mogu razumjeti, ali i primjeniti svi, a ne samo zdravstvei radnici i pravnici.

„Kako je logički i jednostavnim stilom napisana ova knjiga, usuđujem se reći da je dobro štivo ne samo za studente nego općenito može poslužiti građanima jer iz te knjige imaju jasnu poruku i mogu koristiti obilje informacija koje nam svima često itekako zatrebaju“ rekao je prof.dr. Midhat Tabaković, dekan Fakulteta zdravstvenih nauka na Univerzitetu Kallos.

Knjiga „Osnove zdravstvenog prava“ govori o pravima, obavezama i odgovornosti prije svega zdravstvenih radnika, ali i pacijenata. Obrađuje i problematiku korupcije u zdravstvu.

„Obradili smo kako se osnivaju ustanove, kako se gase, ljekarske komore i slično i na kraju, obradili smo i ljudska prava i slobode koje su zagarantovane Ustavom BiH i entiteta, a koje se direktno ili indirektno tiču zdravstvenog prava“ – kazala je doc.dr. Albina Fazlović, profesorica na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Kallos Tuzla.

Teme koje su obrađene u ovoj knjizi predstavljaju značajan izazov, ali i potrebu kako za zdravstvene radnike, tako i za pravnike.

„Počinje era i ovdje da će ljekari biti nezaštićeni ukoliko ne budu dobro edukovani i obrazovani da se zaštite od advokata koji žele doći do novaca pa po bilo koju cijenu“ – rekao je akademik Nedeljko Stanković, rektor Evropskog univerziteta Kallos Tuzla.

„Osnove zdravstvenog prava“, prva je knjiga ovakve vrste na našim prostorima. Knjiga je interesantna i po tome što, baveći se pravnim i zakonskim aspektima, obrađuje i stavlja u fokus pažnje zdravstvene radnike, zdravstvene saradnike, pacijente, ali i svakodnevnu komunikaciju između njih, a sve u cilju pružanja bolje zdravstvene usluge pacijentima.

”Knjiga predstavlja jedan izuzetan udžbenik koji će svim zdravstvenim profesionalcima, ali i pravnicima u svakom slučaju pomoći da u naše međusobne odnose, prvestveno mislim na odnose pacijent i zdravstveni radnik, svakako unijeti više reda i odgovornosti i obezbjeđivanje više prava svakom pojedincu“ – rekao je prof.dr. Adi Rifatbegović, prodekan za nastavu na Medicinskom fakultetu Evrooskog univerziteta Kallos.

Njena snažna poruka o kojoj bi svaki čitalac trebao da razmisli, poručuje prof. Rifatbegović, a provlači se između redova ove knjige su etička i moralna prava o kojima treba posebno razmisliti.