FBiH – Koordinacioni odbor razmatrao izmjene Zakona o radu i drugih propisa

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

 Na današnjoj sjedinici Koordinacionog odbora za stablizaciju privrede i sanaciju negativnih posljedica pandemije u FBiH razmatrane su dodatne mjere radi očuvanja radnih mjesta, a na bazi inicijative koju je uputilo Udruženje poslodavaca FBiH u kojoj su predložene izmjene Zakona o radu i drugih propisa.

Cilj ovih izmjena jeste omogućiti poslodavcima da primjenjuju naredbe kriznih štabova bez kršenja Zakona o radu, kao i prilagođavanje poslovanja tokom stanja prirodne nesreće proglašenog od strane Vlade FBiH, a kojeg taj zakon u sadašnjem obliku ne poznaje.

Predložene izmjene imaju za cilj omogućiti poslodavcima i radnicima fleksibilniji način upućivanja na godišnji odmor, utvrđivanja radnog vremena, preraspodjele radnog vremena tokom sedmice, korištenje plaćenih i neplaćenih dopusta, tzv. rada od kuće itd, a sve radi očuvanja radnih mjesta.

U radu ovog odbora, koji je formiran odlukama Vlade FBiH i Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH, osim resornih ministara učestvuju i delegacije poslodavaca i sindikata a njime presjedava ferderalna ministrica turizma i okoliša Edita Đapo, saopćeno je iz Koordinacionog odbora za stabilizaciju privrede i sanaciju negativnih posljedica pandemije u FBiH, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.