Federacija BiH od poreznih obveznika naplatila više od 414 miliona KM javnih prihoda

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2019. godine uplatili su 414.530.971 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 29.815.498 KM više u odnosu na januar 2018. godine ili više za 7,75 %.

Uplate javnih prihoda po kantonima, u januaru 2019. godine, u odnosu na januar 2018.godine, prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br. Kantoni januar 2018. januar 2019. index

19/18. (%)

razlika u KM učešće u ukupnoj naplati u 2019.(%)
1. Sarajevski 140.157.272 156.350.682 111,55 16.193.410 37,72
2. Tuzlanski 58.560.439 62.253.402 106,31 3.692.963 15,02
3. Hercegovačko-neretvanski 48.351.884 54.551.858 112,82 6.199.974 13,16
4. Zeničko-dobojski 49.679.244 50.260.077 101,17 580.833 12,12
5. Srednjobosanski 32.371.434 34.228.990 105,74 1.857.556 8,26
6. Unsko-sanski 25.222.151 25.545.263 101,28 323.112 6,16
7. Zapadnohercegovački 14.306.227 14.725.010 102,93 418.783 3,55
8. Kanton 10 7.516.073 7.044.791 93,73 -471.282 1,70
9. Bosansko-podrinjski 4.724.253 5.125.698 108,50 401.445 1,24
10. Posavski 3.826.495 4.445.200 116,17 618.705 1,07
  Ukupno 384.715.473 414.530.971 107,75 29.815.498 100,00

 

U januaru 2019. godine u odnosu na januar 2018. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 10.815.628 KM, ili iskazano u procentu za 8,49%.

U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

  • poreza na dobit u iznosu od 20.760.461 KM, što je više za 18,63 % ili 259.856 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 19,98 % ili za  2.638.290 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,47 % ili za 621.566 KM;
  • porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 16.701.816 KM, što je više za 0,03% ili za 5.786 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 372 KM što je za 41,29% ili za 63.555 KM manje; 
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 045.277 KM, što je povećanje za 15,90% ili za 5.220.351 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od  020.163 KM, što je povećanje za 0,69% ili za 267.445 KM.

U januaru 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  276.005.631 KM, što u odnosu na januar 2018. godine predstavlja povećanje za  18.958.509 KM ili iskazano u procentu za 7,38 %.

Naplaćeni doprinosi u januaru 2019.godine iznose:

  • doprinosi za PIO/MIO 724.537 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 896.518 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 384.576 KM.