Federalni Krizni štab naložio zatvaranje vrtića u kantonima

Arhiva
Foto: arhiva
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Cijeneći trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i BiH, uzimajuću u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja vezano za širenje koronavirusa (COVID-19) i da je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila pandemiju, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva uputio je novu, pooštrenu, naredbu prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva.

– Nalaže se kantonalnim/županijskim kriznim štabovima da donesu naredbu o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području kantona/županije, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja te naredbe – ističe se.

Nalaže se kantonalnim/županijskim kriznim štabovima da na području kantona/županije obustave rad dječijih vrtića, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja te naredbe.

Nalaže se kantonalnim/županijskim kriznim štabovima da obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja, kao i treninga na području kantona/županije, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe.

– Preporučuje se stanovništvu u Federaciji BiH, kao i stranim državljanima u Federaciji BiH da se, u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštita javnog zdravlja, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva odnosno kriznih štabova kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

Učenicima u osnovnim i srednjim školama, kao i studentima na visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Federacije BiH, dok traje obustava nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja.

– Za provođenje te preporuke odgovorni su roditelji odnosno zakonski zastupnici malodobnih učenika. Za punoljetne osobe (učenike i studente) navedeno je osobna odgovornost – ističe se.

Stanovništvu i stranim državljanima u Federaciji BiH preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja.

Nalaže se menadžmentima zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositeljima privatnih praksi u FBiH da zdravstvenim djelatnicima i suradnicima do daljnjeg ne odobravaju putovanje u inozemstvo, po bilo kom osnovu.

Nalaže se svim zdravstvenim djelatnicima i suradnicima u Federaciji BiH da, u uvjetima promijenjene epidemiološke situacije odnosno u uvjetima kad je SZO proglasila pandemiju novog koronavirusa (COVID-19), do daljnjeg ne napuštaju Federaciju BiH ni po kom osnovu.

– Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u državama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da do daljnjeg ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19). To bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u Federacije BiH – navode iz Federalnog Ministarstva zdravstva, uz naznaku da se tom naredbom zamjenjuje naredba od 11. marta.

Medije pozivaju da objavljuju preporuke za stanovništvo za smanjenje rizika od infekcije, dostupne na internet stranici Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo.

U međuvremenu oglasio se i Krizni štab Tuzlanskog kantona koji je za područje TK dopunio naredbu Federalnog štaba.

Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donio je naredbu kojom se nalaže da se obustavi nastava u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, kao i rad vrtića u trajanju od 15 dana. Također se nalaže obustavljanje održavanja svih kulturnih i sportskih događaja na području Tuzlanskog kantona, te svih sportskih treninga za sve kategorije, u trajanju od 15 dana.

Krizni štab TK nalaže pojačan epidemiološki nadzor u ustanovama za socijalnu skrb za djecu, mlade i stare, kao i kazneno-popravnim ustanovama u trajanju od 15 dana te preporučuje svim građankama i građanima Tuzlanskog kantona da se, u cilju osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja stanovništva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznih štabova (federalnih, kantonalnih, gradskih/općinskih), kao i zavoda za javno zdravstvo u kontinuiranom trajanju, do daljnjeg.

Svim učenicima u osnovnim i srednjim školama, kao i studentima na visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, dok traje obustava nastave, preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja. Za provođenje ove preporuke odgovorni su roditelji, odnosno zakonski zastupnici malodobnih učenika, a za punoljetne osobe, navedeno je osobna odgovornost.

Svom stanovništvu Tuzlanskog kantona, kao i stranim državljanima preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja.

Prema odluci Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK svim osobama u Tuzlanskom kantonu kojima je izrečena mjera radi sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19) sukladno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj: 29/05), od kantonalnih ministara zdravstva, federalne granične sanitarne inspekcije, odnosno kantonalne sanitarne inspekcije, nalaže se striktno pridržavanje naloženih mjera u predviđenom trajanju, pod prijetnjom prekršajne i kaznene odgovornosti. Službenim osobama koje su izdale rješenje o provođenju navedenih mjera nalaže se kontinuirana kontrola naređenih mjera odnosno kontrola izratih rješenja o naloženim mjerama.

Također se nalaže menadžmentima zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositeljima privatnih praksi, da zdravstvenim djelatnicima ne odobravaju putovanje u inozemstvo po bilo kojem osnovu, do daljnjeg.

Preporuluje se svim državljanima BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirosum (COVID-19) da ne dolaze, bez veće potrebe u BiH, zbog povećanog rizika od unošenja virusa, a što bi moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u BiH, do daljnjeg.