Federalni sanitarni inspektori izdali 12.246 rješenja o izolaciji

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) je uputila sve raspoložive kapacitete na 15 cestovnih graničnih prijelaza i Granični prijelaz Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje federalni inspektori vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu svih putnika koji ulaze u Federaciju Bosne i Hercegovine.

U saopćenju FUZIP navedeno je da zaključno s 20. martom prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 12.246 rješenja o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 1.258 osoba – državljana BiH s prebivalištem u Republici Srpskoj koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u Federaciji BiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama osoba blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 136 osoba – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole osoba kojima su od federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljeno ukupno 78 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera, na ime većeg broja osoba. A protiv 20 osoba biti će pokrenuti prekršajni postupci.

Dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u protekla četiri dana po prijavama građana izvršio 57 redovnih i 35 kontrolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 59 prekršajnih naloga u iznosu od 133.700 KM, saopćeno je iz Federalne uprava za inspekcijske poslove.