Federalni sindikat rudara održao sastanak u Tuzli: Upućeni zahtjevi EP BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Kako bi se sumiralo trenutno stanje u rudnicima u Federaciji BiH danas su u Tuzli sastanak održali predstavnici Samostalnog sindikata radnika rudnika. Uglavnom nezadovoljni sporom realizacijom invesiticionih projekata u rudnicima, Elektroprivredi BiH i resornom federalnom ministarstvu upućeni su zahtjevi da se što hitnije formira stručna radna grupa koja bi definisala set kapitalnih investicija i kako su rudari istakli, agresivno krenula u njihovu implementaciju. Potrebno je što prije definisati i novu veleprodajnu cijenu uglja. Kada su u pitanju rudnici Kreka Tuzla, Sindikat se osvrnuo i na zaostala neisplaćena, a davno već obećana sredstva u iznosu od 150 miliona maraka od kojih zavisi nabavka nove opreme, te modernizacija uslova u kojima rudari u Mramoru, Dubravama i Šikuljama rade.

“Vremenski period u kome je to trebalo biti realizovano je četiri godine iza nas. Mi smo svake godine pokušavali u maksimalnoj mogućoj mjeri vršiti pritisak da se taj intenzitet podigne na viši nivo od postojećeg nivoa. Treba odgovoriti javnosti, zato smo kazali da tražimo da stručna radna grupa i nadležna ministarstva  izvrše analizu realizacije i da se da odgovor zašto je to tako u pojedinim rudarskim sredinama. Ovih dana iz određenih javnih preduzeća, konkretno iz Elektroprivrede poručuju da nama više ne mogu davati. Ne daju oni nama ništa JP EP BiH nije ispunila obavezu koju je preuzela po odlukama Vlade FBiH prema zavisnim društvima RMU u sastavu koncerna”, izjavio je Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika u FBiH.