Federalno ministarstvo rada i socijalne politike: Poboljšati uslove u ustaovama socijalne zaštite

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je saopćilo da je upoznato da je direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić Redžep Salić, uz prethodnu pribavljenu saglasnost Upravnog odbora Zavoda od 3.7.2019. godine, obavijestio nadležne institucije (FUP, SIPA, Tužilaštvo BiH) o indicijama da postoje određene nepravilnosti koje se odnose na građevinske radove na tri lokacije u Zavodu, te da očekuje da sve institucije postupaju u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Također, resorno ministarstvo je, u skladu sa svojim nadležnostima, formiralo komisiju koja treba da utvrdi dešavanja sa svim kapitalnim ulaganjima u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić od 2009. do 2018. godine.

Nadalje, Federalno ministarstvo će, čim dobije Zaključke Predstavničkog doma, pristupiti njihovoj realizaciji i poduzeti sve potrebne mjere kako bi osiguralo zaštitu i sigurnost osoba sa invaliditetom koje borave u Zavodu, kao i drugim ustanovama socijalne zaštite od federalnog značaja.

Ministarstvo je opredijeljeno da u svom daljem djelovanju vodi brigu o korisnicima usluga ustanova socijalne zaštite, te poduzima aktivnosti na poboljšanju uslova i podizanju standarda u ovim institucijama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.