Federalno ministarstvo za boračka pitanja: Zahtjeve slati isključivo putem pošte

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata uputilo je poziv svim pripadnicima branilačkih kategorija da u skladu sa preventivnim mjerama koje su na snazi sve zahtjeve šalju isključivo putem pošte te da izbjegavaju dolazak u prostorije Ministarstva i pripadajućih grupa na terenu.

Imajući u vidu da je Vlada Federacije BiH proglasila stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije Bosne i Hercegovine, prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH (Federalni plan), u svim federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima uvedeno je pasivno dežurstvo, radi izvršenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

S tim u vezi svi rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija FBiH i kantona, odnosno rukovodioci općinskih/gradskih službi za upravu i rukovodioci pravnih osoba i drugih institucija su obavezni da osiguraju provođenje naredbe nadležnih štabova civilne zaštite pa je u skladu sa preporukama koje su usvojene na posljednoj sjednici Vlade FBiH ovo Ministasrtvo preduzelo niz mjera u cilju prevencije, a u skladu sa novonastalnom situacijom sa virusom COVID-19.

Iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata pozivaju sve branioce i pripadnike branilačkih kategorija da novonastalu situaciju shvate ozbiljno te da se pridržavaju uputa koje su na snazi.

Potrebno je da svi koji šalju bilo kakve zahtjeve upućuju ih isključivo putem pošte te da u narednim danima ne dolaze u prostorije Ministarstva i pripadajućih grupa na terenu kako bi svi zajedno učinili maksimum u suzbijanju širenja koronavirusa.

– Trenutno je na snazi reorganizacija unutar Ministarstva te je samo minimalan broj uposlenika na poslu, a u skladu sa preporukama nadležnih. Molimo branioce za strpljenje i pridržavanje datih uputa te da poštuju mjere i preporuke za zaštitu – saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.