Filozofski fakultet u Tuzli organizuje Dan otvorenih vrata: Budi student na jedan dan!

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U cilju promocije humanističkih i društvenih nauka, te svojih studijskih programa, Filozofski fakultet u Tuzli će u srijedu, 3. aprila 2019. godine, od 10 do 14 sati, organizirati Dan otvorenih vrata za sve maturante koji ove godine planiraju upisati fakultet. Vrata su široko otvorena i za sve one nešto starije koji razmišljaju o studiranju!

U holu Fakulteta bit će postavljeni štandovi na kojima će se predstavljati pojedini studijski programi, odnosno odsjeci. Na svakom štandu bit će prisutni i profesori i studenti s kojima će naši posjetioci moći razgovarati.

U neposrednom razgovoru s našim nastavnicima, saradnicima i studentima, budući brucoši mogu dobiti sve odgovore i sve potrebne informacije o samom upisu na Fakultet, o kvalifikacionom ispitu, o svih 13 studijskih programa prvog ciklusa studija koji se realiziraju na Fakultetu… te o potencijalnim zanimanjima nakon sticanja određene diplome.

Također, budući brucoši će imati mogućnost prisustvovati redovnim predavanjima i vježbama na Filozofskom fakultetu, te na taj način postati STUDENT NA JEDAN DAN!

Nastavno-naučni rad na Fakultetu se odvija na sljedećim studijskim programima:

 • Bosanski jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost
 • Filozofija-Sociologija
 • Historija
 • Njemački jezik i književnost
 • Pedagogija
 • Politologija, usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija
 • Predškolski odgoj i obrazovanje
 • Psihologija
 • Razredna nastava
 • Socijalni rad
 • Turski jezik i književnost
 • Žurnalistika

 

 • Program održivog razvoja do 2030. godine i studijski programi Filozofskog fakulteta u Tuzli?

Šta je Program održivog razvoja do 2030. godine?

Na Samitu o održivom razvoju, koji se održao 25. septembra 2015. godine, države članice Ujedinjenih nacija usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine (Agenda2030) kojim je definirano 17 ciljeva održivog razvoja za iskorjenjivanje siromaštva, neravnopravnosti i nepravde, kao i rješavanje pitanja klimatskih promjena do 2030. godine. Bosna i Hercegovina je potpisnica Programa.

Ciljevi održivog razvoja predstavljaju plan za stvaranje bolje i održive budućnosti za cijeli svijet.

Dakle, jedan od 17 ciljeva održivog razvoja, četvrti po redu, je i osiguranje inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja, te promoviranje mogućnosti cjeloživotnog učenja. Na internetskoj stranici http://zamisli2030.ba/bs/kvalitetno-obrazovanje/, uz glavne, navedeni su i podciljevi Kvalitetnog obrazovanja. Filozofski fakultet i studijski programi na Filozofskom fakultetu nedvosmisleno mogu biti, a u mnogočemu već i jesu, etički i društveni korektiv pri realizaciji ciljeva programa za održivi razvoj. Naime, Filozofski fakultet kao ustanova koja studentice i studente obrazuju iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, odnosno kao ustanova koja obrazuje buduće učitelje predškolskog obrazovanja, razredne nastave, nastavnike i profesore predmetne nastave – maternji jezik, strani jezici, historija, sociologija, filozofija…, kao ustanova koja obrazuje buduće pedagoge, psihologe, socijalne radnike i novinare, u svojoj nastavnoj praksi već ozbiljno raspravlja o temama (socijalna osjetljivost, rodna ravnopravnost, društvo jednakih mogućnosti, promoviranje različitosti, zaštita jezičke, historijske i kulturne baštine…) kojima studentice i studente osposobljava za prenos znanja o održivom razvoju, te za život i rad u vremenu koje je pred nama. Konačno, Filozofski fakultet širokim uvidom u društvene i humanističke nauke, bez kojih nema otvorenog i naprednog društva, svoje studentice i studente osposobljava za potencijalne poslove koji će se tek stvoriti na promjenjivom tržištu rada. Jer, tržište rada se mijenja! Pojedini poslovi nestaju, ali zato nastaju neki novi. A studijski programi Filozofskog fakulteta svojim jakim i širokim naučnim temeljima mogu spremno dočekati te velike promjene i prilagoditi se potrebama tržišta. Važno je samo da (buduće) studenti/ce osvijeste vlastite potencijale, da misle izvan okvira i pri odabiru studijskog programa ne razmišljaju isključivo o tradicionalnim zanimanjima.

 

 • Ostale prednosti studiranja Filozofskom fakultetu u Tuzli
 • Studenti/ce Filozofskog fakulteta imaju veće šanse za učešće u programima razmjene studenata. Naime, Filozofski fakultet je izuzetno ponosan što na nivou Univerziteta u Tuzli blago prednjači po broju potpisanih sporazuma o saradnji u okviru srednjoevropskog programa za razmjenu studenata i profesora, programa CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies). Zahvaljujući ovom programu i potpisanim sporazumima sa visokoškolskim institucijama u Zagrebu, Osijeku, Mariboru i Beču, ali zahvaljujući i drugim programima u okviru Erasmus+ ili Mevlana programa za razmjenu studenata, našim sadašnjim ali i budućim studentima omogućena je mobilnost s osnovnim ciljem unapređenja njihovog obrazovanja.
 • Studenti/ce Filozofskog fakulteta imaju mogućnost prijavljivanja za smještaj u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli.
 • Studenti/ce Filozofskog fakulteta imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za ferijalni rad.
 • Studenti/ce Filozofskog fakulteta imaju mogućnost da aktivno sudjeluju u radu Studentskog kluba ljubitelja knjige „Razgovoruša“.
 • Budi student na jedan dan!

“Kako bi se kao naši posjetioci lakše odlučili za buduće profesije i jedan od naših studijskih programa, te kako bi se iz prve ruke uvjerili da Filozofski fakultet svojim nastavnim i naučnim doprinosima već učestvuje u realizaciji ideje održivog razvoja, održive budućnosti za sve nas ali i generacije koje dolaze, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže i na redovnim predavanjima i vježbama” – stoji u saopštenju Filozofskog fakulteta.