FINconsult održao drugi ovogodišnji seminar računovođa i revizora

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Drugu godinu zaredom FINconsult organizuje seminare računovođa i revizora na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli. Na seminaru su prezentovane aktuelne teme vezane za sačinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2019.godinu.

“Ove teme koje smo aktuelizirali htjeli smo da specifične situacije i nejasnoće koje se pojavljuju prilikom izrade poreznog bilansa i obračuna iznosa poreza na dobit koje trebaju poreski obveznici uplatiit za 2019. godinu, mi smo prenijeli našim kolegama računovođama i revizorima na koje stvari trebaju obratiti pažnju kako bi njihove prijave bile u skladu sa propisima i kako bi na pravilan način obračunali i uplatili poreze na dobit” – naglasio je dr.sci. Ismet Kalić, docent direktor Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla.

Osim ove, na današnjem seminaru održano je i predavanje o izradi izvještaja o transfernim cijenama, kao i tema vezana za konsolidovane finansijske izvještaje. Ono što je bilo posebno zanimljivo jeste predavanje o računovodstvenim prevarama i evazijama poreza te primjene poreznih poreza.

Konkretno današnja tema je bila porezni bilans. Šta smo mi kroz inspekcijske nadzore utvrdili kao greške. Da usmjerimo, da porezni obveznici ne prave greške, da te prijave budu tačne, da ih ne mijenjaju ili da budu predmet inspekcijskog nadzora” – kazala je Irma Borovac, rukovoditeljica Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo.

Na današnjem predavanju prezentovan je i sadržajan seminarski Priručnik sa dosta praktičnih primjera kao i prezentacije kompetentnih predavača, a sve u cilju da seminare bude od što veće koristi za učesnike seminara. Usavršavanje, sticanje novih znanja i vještina i primjena istih u ekonomskoj stuci bi trebali biti imperativ u radu svakog ekonomiste.

“Da bismo to postigli i da bismo se mogli odazvati poslovnim izazovima pomaže nam tim profesionalaca predavača iz FIN konsulta Tuzla” – kazala je Amela Tupković, predavačica na seminaru.

Veliki broj računovođa, revizora, direktora i vlasnika firmi uzelo je učešće na današnjem seminaru, čime je potvrđen kvalitet i korisnost seminara koje realizira FINconsult. Pored Tuzle, FINconsult nastavlja i dalje sa seminarima u okviru jkontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u još 5 bh.gradova i to Sarajevu, Gradačacu, Tešnju, Gračanici i Brčkom.