FINconsult održao prvi ovogodišnji seminar KPE računovođa i revizora na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli

     

FINconsult je danas u amfiteatru Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli održao 1. ovogodišnji  ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH o temi “Godišnji obračunsastavljanje i podnošenje  finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i  prijava  za 2019. godinu i primjena novih standarda i propisa”.

Na seminaru su prezentirane aktuelne teme vezane za obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina za sačinjavanje finansijskih izvještaja, poreznih prijava i drugih godišnjih izvještaja i prijava za 2019. godinu, primjena standarda, te novi porezni propisi i njihova primjena.

„Seminari ovakvog tipa su vrlo značajni za računovođe s obzirom da im omogućavaju da osavremene svoja znanja, da se podsjete na neke stvari koje su možda zaboravili s obzirom da u vrijeme godišnjeg obračuna ima jako puno posla i obaveza i onda nam ovi seminari omogućavaju da se prisjetimo na sve naše obaveze i da ih uradimo onako kako zakoni i propisi nalažu.”, rekla je Vildana Altumbabić, učesnica.

“Ovi seminari su jako korisni iz razloga što uvijek imamo nešto da saznamo, jer je česta pojava promjene zakonskih propisa i sigurno pomaže u daljnjem razvoju i napretku. Naravno, ovo je profesija gdje je ključna doživotna edukacija i mi smo dužni da pratimo te seminare.”, dodao je Edin Salihbašić, učesnik.

Pripremljen je sadržajan seminarski Priručnik sa dosta praktičnih primjera, kao i prezentacije kompetentnih predavača, a sve u cilju da ovaj seminar bude od što veće koristi za učesnike seminara.

„Po pitanju sastavljanja finansijskih izvještaja imaju primjene novih standarda finansijskih izvještavanja, posebno finansijski standard 16 koji se primjenjuje od 1.1.2019., a i standardi MSFI prihodi koji se primjenjuje od prošle godine, kao finansijski standard 9 koji se primjenjuje isto od prošle godine. Oni su najaktuelniji i vezano za njih treba iznijeti način ponašanja, način obračuna.“, istakao je dr.sci. Jozo Piljić, predavač.

 

Veliki broj računovođa, revizora, direktora i vlasnika firmi je uzelo učešće na današnjem seminaru, čime je potvrđen kvalitet i korisnost seminara koje realizira FINconsult.

„Praktično radi se o jednom od najsloženijih, najzahtjevnijih zadataka koje stoje pred finansijsko-računovodstvenom profesijom, odnosno računovođama, a to je sačivanjavanje godišnjeg obračuna za 2019.godinu. Nastojali smo da aktueliziramo sve ono što je neohphodno kako bi oni bili na visini zadatka, kako bi uradili godišnje obračune, sačinili finasijske izvještaje koji su utemeljeni na fer i istinitoj prezentaciji.“, istakao je dr.sci. Ismet Kalić, direktor FINconsult-a.

 

 

FINconsult pored Tuzle nastavlja sa seminarima u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH u još 5 bh. gradova:

  • Sarajevo 22.01.2020. – hotel Holiday,
  • Gračanica 23.01.2020. – shopping centar ETNA,
  • Jelah-Tešanj 28.01.2020. – hotel AA Jelah,
  • Gradačac 29.01.2020. – hotel Banja Ilidža,
  • Brčko 30.01.2020. – hotel Jelena.

Više o seminarima i narednim edukacijama edukativno-konsultanske kuće FINconsult možete pogledati na www.finconsult.ba