Fond za zaštitu okoliša FBiH finansijski podržao 160 projekata

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata, i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu donio je Odluka o odabiru korisnika sredstava.

Kako je navedeno u Odluci Pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu – JK2019, ostvario je 160 aplikanat.

Fond  je podržao tri WATSAN projekta vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH, 12 projekata zaštite voda od značaja za Federaciju BiH, 19 projekata i studija koje ispunjavanja ciljeve Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša, četiri projekta koji se odnose na zaštitu okoliša urbanih centara. Od strane Fonda biće podržana i tri projekta koja se odnose na uspostavljanja Federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka, 10 projekatakoji se odnose na  zaštita prirode.

Odlukom Fonda bit će podržana i četiri aplikanta čiji su projekti usmjereni na na zaštitu i remedijaciju tla. U okviru projekta zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica bit će podržano 19 aplikanata, a u okviru projekta zaštite zraka 20 aplikanata. Čak 21 aplikant je podržan u okviru projekata upravljanja otpadom, dok je u okviru Unaprijeđenje korištenja energije pravo na finansijsku pomoć ostvarilo 18 aplikanata.

U okviru energijska efikasnost u stambenim (isključivo zgrade kolektivnog stanovanja) i nestambenim objektima Fond će dodjeliti sredstava u vidu finansijske pomoći za 13 aplikanata, a u okviru energijske efikasnosti u javnim uslugama (komunalne usluge i sl.)  za tri aplikanta. U okviru projekata Energijska efikasnost u industriji Fond dodjeljuje sredstava u vidu finansijske pomoći za dva aplikanta, a u okviru Provođenja mjera za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije prava su ostvarila dva aplikanta, dok je 25 aplikanata prošlo u okviru LOT koji se odnosi na Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša.

(RTV Slon/Akta)