Formiranje vlasti stopiralo akcize na struju

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Iako je uvođenje akciza na struju dio obaveza BiH na njenom putu ka EU, na ovom pitanju do sada ništa nije urađeno.

“Nezavisne” su još prošle godine pisale da je u BiH formirana radna grupa za izmjene Zakona o akcizama kako bi se akcize na struju uključile u akcizni sistem BiH. Iako nam je ova informacija tada bila potvrđena i od strane Evropske komisije, domaće vlasti još ništa nisu uradile na tom pitanju, a ne zna se da li je radna grupa, u kojoj su bili angažovani i konsultanti iz Slovenije, završila taj posao.

Iz Savjeta ministara BiH rečeno nam je da je o akcizama već trebalo da bude razmatrano, ali da je zbog zastoja u formiranju vlasti sve stalo.

“Ako se sjećate, trebalo je da bude usvojen moratorij na akcize na duvanske proizvode u trajanju od tri godine, međutim, iako je sve bilo dogovoreno, ni ta tačka se još nije našla na dnevnom redu”, rečeno nam je u Savjetu ministara.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH, kažu da zasad nema najava da bi se akcize na struju uskoro mogle naći na dnevnom redu.

Ratko Kovačević, portparol Uprave da indirektno oporezivanje BiH, kaže da je odluka o uvođenju akciza isključivo na ministrima finansija, odnosno Upravnom odboru UIO BiH.

Iz Vlade FBiH nam do zaključenja današnjeg štampanog izdanja nije stigao odgovor na pitanje da li oni planiraju povećanje cijene električne energije ili uvođenje akciza.

Sa druge strane, Vlada RS priprema novi zakon o električnoj energiji, a iako je bio razmatran u Vladi, u Ministarstvu energetike i rudarstva RS su nam na nekoliko naših upita odgovorili da nam ne mogu ustupiti nacrt koji su razmatrali, tako da se ne zna šta je njime predviđeno.

Inače, evropska pravila omogućavaju da visina akciza na struju za domaćinstva bude određena po nultoj stopi, dok se za ostale potrošače predviđa minimalan iznos. Koliki će stvarno iznos biti određen, odluka se donosi u svakoj od zemalja ponaosob.

U Uniji za takse i carine EU nam je potvrđeno da je BiH obavezna da u skladu s Direktivom za oporezivanje energenata 2003/96/EC uvede minimalne akcize na energente, uključujući i akcize na struju. Oni su nas uputili na izvještaje o napretku BiH koje je Evropska komisija objavila, a u kojim su navedene sve obaveze koje se odnose na akciznu politiku, uključujući i akcize na struju.

Istine radi, u ovim dokumentima se decidno ne spominje uvođenje akciza na električnu energiju, ali u Uniji potvrđuju da je to dio obaveza.

U Analitičkom izvještaju, koji je Evropska komisija objavila paralelno s Mišljenjem o članstvu u EU, samo je istaknuto da BiH mora da uskladi svoju akciznu politiku s pravnom stečevinom EU. Zanimljivo je da je u Analitičkom izvještaju eksplicitno pomenuto da u toku ove godine akcize na pivo moraju biti usklađene s pravnom stečevinom EU.

Minimum akciza koju propisuje EU je jedan evro po megavatu za domaćinstva, i pola evra po megavatu za poslovne potrošače. Kada se pogleda praksa prisutna u EU, vidljivo je da sve zemlje članice imaju akcize na električnu energiju, i da su neke zemlje uvele nulte tarife za domaćinstva, uglavnom navodeći kao opravdanje potrebu dostizanja ekoloških standarda.

(RTV Slon/Nezavisne novine)