/FOTO/ Intenzivni radovi na pripremi terena za izgradnju Bloka 7 TE Tuzla

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

1.novembra 2019. godine, započeli su pripremni radovi na izgradnji Bloka 7 TE ”Tuzla”. Od tada pa do danas, nije prošla niti jedna radna sedmice u kojoj mašine nisu bile u pogonu, bez obzira na vremenske uslove.

Radove izvode tri firme sa područja BiH, a ugovor koji su potpisale sa Elektroprivredom BiH vrijedan je 19 miliona KM i to je samo dio posla kojeg će u potpunosti preuzeti bh. radna snaga. jer, čak 50 posto ukupne vrijednosti IPC ugovora bit će ponuđeno bh. privredi i izvođačima. To znači da će čak polovina od 1,8 milijardi koliko će biti uloženo u izgradnju Bloka 7 ostati u našoj zemlji.

“Prva faza je nivelacija potpuna terena i mi očekujemo da do kraja marta ta faza bude gotova, pored toga tu je i izgradnja obodnih kanala, ograde, izmještanje dalekovoda i sve ono što je potrebno kako bismo onog momenta kad a Kinezima budemo predali gradilište neće izazivati dodatne poteškoće za izgradnju Bloka 7“ – kazao je Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije Elektroprivreda BiH.

Sa Kineskim partnerima dogovorena je postepena predaja gradilišta. U izgradnji će biti primjenjene, najbolje raspoložive tehnike za postrojenja za sagorijevanje, koje osiguravaju da emisija polutanata u zrak, vodu i tlo bude ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti i zahtjeva legislative EU i BiH. EP BiH je za ovaj projekat ishodovala sve dozvole od općinskih, kantonalnih, preko federalnih vlasti, uključujući i parlament FBiH.

„Efektivan je ugovor i o kreditu, s tim ugovorom je postao efektivan i IPC ugovor. Mi smo u fazi usaglašavanja obavjesti o nastavku projekta koji je naša ugovorna obaveza i od onog momenta kada EP izda MTP obrazac od tog momenta teče 56 mjeseci za realizaciju ovog projekta i mi čekamo da se to desi, čim se riješi ovaj problem oko epidemije Korona virusa, riješit će se i to“ – istakao je Salkić.

U novembru ove godine, kada se očekuje da teren bude u potpunosti pripremljen, počinje gradnja, a krajem 2024. godine Blok 7 TE Tuzla bit će završen i spojen na energetski sistem BiH. Realizacija  projekta izgradnje Bloka 7 je od presudnog značaja za energetsku sigurnost  i opstanak rudnika uglja. Izgradnja ovog velikog objekta omogućava razvojne šanse za domaću privredu, budući da njegovu realizaciju prati niz drugih projekata, što u konačnici doprinosi očuvanju radnih mjesta i stvara perspektive za nova zapošljavanja.