/FOTO/ Intenzivno uklanjanje snijega sa javnih parkirališta u Tuzli

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Uposlenici Javnog komunalnog preduzeća ”Saobraćaj i komunikacije” intenzivno rade na uklanjanju snijega sa javnih parkirališta u užem jezgru grada Tuzle. Uposlenici sektora za održavanje javnih parkirališta su otpočeli sa čišćenjem snijega u jutarnjim satima, 3. Januara 2019. godine i nastavljaju sa aktivnostima uklanjanja snijega i sa ostalih javnih parkirališta pod naplatom.

Trenuto očišćena javna parkirališta su:
-Albina i Franje Herljevića,
-Slatina,
-Gradina 1 i 2,
-Titanik,
-Merkator,
-NLB mali parking,
-NLB srednji parking,
-NLB veliki parking,
-Dom zdravlja,
-Klosterska ulica,
-Omega,
-Trg Slobode,
-Soni trg.