/FOTO/ Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa – Koliko su sigurne škole u BiH?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, nevladina organizacija World Vision u BiH podsjeća na važnost preventivnog djelovanja i preduzimanja neophodnih koraka ka smanjenju rizika od katastrofa kako bi se djeca, škole, ali i zajednice u BiH učinile sigurnijim.

U susret 13. oktobru Međunarodnom danu smanjenja rizika od katastrofa, nevladina organizacija World Vision BiH je u saradnji sa školama iz šest općina/gradova, Banovići, Banja Luka, Čelinac, Kalesija, Pale i Zvornik ažurirala školske planove zaštite i spašavanja u slučaju katratrofa, nakon čega su u ovim osnovnim školama održane vježbe evakuacije učenika za slučaj požara i zemljotresa. U vježbama evakuacije je učestvovalo više od 1500 učenika.

Svjesni važnosti sigurnosti djece tokom boravka u školi, WV BiH će u narednom periodu provesti preventivne mjere zaštite i spašavanja u još 4 osnovne škole u Goraždu i Lukavcu.

Podsjećamo, istraživanje koje u 2018. godini proveo World Vision u BiH, na osnovu podataka iz 725 škola iz Federacije BiH i Brčko distrikta, ukazuje da je svega 10% škola, uslovno rečeno, sigurno. Podaci iz istraživanja ukazuju na to da je 23,05% od ukupnog broja učenika u anketiranim školama, trenutno izložen nekoj od opasnosti tokom boravka u školi, navodi se u saopćenju organizacije World Vision BiH.

U cilju zaštite djece, što uključuje i njihovu sigurnost, organizacija WV BiH je tokom proteklih godina, u saradni sa lokalnim partnerima, Republičkom Upravom Civilne Zaštite Republike Srpske, nadležnim ministarstvima obrazovanja i Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, pružila podršku osnovnim i srednjim školama u razvijanju kapaciteta škola za smanjenje rizika od katastrofa.

Aktivnostima u školama prethodile su procjene rizika i plan zaštite i spašavanja na nivou općina, edukacija u zajednicama i opremanje ključnih aktera smanjenja rizika i zaštite i spašavanja najosnovnijom opremom.

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2009. godine, a posvećen je borbi za smanjenje rizika od katastrofa, odnosno prirodnih i drugih opasnosti.