/Foto/ Obilježena 30.ta godišnjica od otvaranja Dječijeg odjeljenja u Banji Koviljači

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Prije tačno 30 godina na današnji dan u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača sa radom je počelo Dječije odjeljenje. Prvo i jedino takve vrste na području cijele bivše Jugoslavije.

Povodom ovog događaja u novootvorenom Kur-salonu Banje Koviljače održana je svečana manifestacija, koja je okupila mnoge značajne ličnosti iz svijeta zdravstva.

Dječije odjeljenje u Banji Koviljači nalazi se u posebnoj zgradi gdje su u oko 100 kreveta smještena djeca i njihovi roditelji ili pratioci. U istoj zgradi obavljaju se sve terapijske procedure, tu su dvije kinezi sale, za bebe do godinu dana i za starije mališane, zatim radna terapija, elektroterapijske procedure, hidro-kinezi terapija u bazenu ili habard kadi, podvodna masaža, parafino terapija.

U sumporovitom kupatilu za djecu stariju od godinu dana primjenjuje se sumporoviti peloid Banje Koviljače koji je po svom sastavu jedinstven u svijetu i daje odlične rezultate u liječenju različitih oboljenja lokomotornog aparata kod dece. Dječije odjeljenje Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja  Koviljača, jedno je od najboljih u Srbiji i u ovom dijelu Evrope, zahvaljujući dobroj organizaciji zdravstvene službe, stručnom osoblju i prirodnim resursima, mališanima pruža vrhunsku njegu i fizikalno liječenje do maksimalnog funkcionalnog oporavka.

Za rad sa djecom zadužen je posebno obučen tim na čijem je čelu ljekar subspecijalista dječije fizijatrije. „Prosječno godišnje se kod više od 1200 mališana stacionarno i ambulantno primjenjuju fizikalne terapije tako da je za 25 godina rada na dječijem odjeljenju Spacijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača liječeno oko 30 000 mališana, a sada taj broj iznosi oko 66 hiljada dječaka i djevojčica“ – kazao je prim.dr. Aleksandar Jokić, direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača.

Indikacije za rehabilitaciju djece:

  • urođene anomalije i deformiteti lokomotornog aparata
  • povrede lokomotornog aparata
  • lezije perifernih nerava
  • lakše lezije centralnog nervnog sistema
  • reumatska oboljenja u fazi remisije
  • neuromiopatska oboljenja
  • stečeni deformiteti kičmenog stuba i bolesti rasta
  • kašnjenja u psihomotornom razvoju
  • stanja nakon operacije kukova (zbog urođenog iščašenja kukova, epifizeolize, Pertesove bolesti)
  • porođajne povrede (tortikolis, lezija brahijalnog pleksusa)
Kako izgledaju terapije za mališane?

Peloid se primenjuje lokalno aplikovan direktno na kožu (kao vlažna toplota)  na pojedine segmente. Temperatura peloida je 38-40 stepeni za trajanje aplikacija je 20 minuta posle čega se vrši spiranje, odmor, a potom kineziterapija. Broj aplikacija u seriji maksimalno je 20, a potom se pravi pauza od dvije sedmice, pa se serija ponavlja.
Kod rezistentnih kontraktura, bez obzira na etiologiju, koristi se kineziterapija u peloidu (rame, lakat, koljeno, skočni zglob). Peloid se najprije aplikuje na ledirani zglob, a potom, nakon 10 minuta sprovode se vježbe u cilju povećanja pokreta.

Jedinstveno liječenje mališana u svijetu

Primjena sumporovitog peloida Banje Koviljače kod djece jedinstvena je u svjetskoj balneologiji.
Primjena sumporovitog peloida kod djece zasnovana je na empirijskom i stručnom saznanju preko sto godina. Od kako je u Banji Koviljači otvoreno dječije odjeljenje, primjena suporovitog peloida obavlja se po strogim indikacijama uz stručni nadzor Univerzitetske dečije klinike, Instituta za majku i dete i IOHB Banjica iz Beograda.

Dugogodišnje iskustvo ljekara i profesionalnog osoblja u Banji Koviljači ukazuju na odlične rezultate u liječenju djece sa povredama i anomalijama lokomotornog aparata, što pokazuju i brojni stručni radovi prezentovani u Srbiji i u svijetu.