/FOTO/ Pogledajte kako će izgledati stambeno-poslovni kompleks Crystalico u Tuzli​

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Nakon što je početkom godine objavljeno da se na zemljištu “Livnice” u Tuzli gradi luksuzni stambeno-poslovni kompleks koji će predstavljati jednu od najvećih poslijeratnih investicija u BiH, ubzo su objavljene i fotografije tog kompleksa čija investicija se mjeri stotinama miliona KM.

Na osnovu zahtjeva vlasnika prostorne cjeline nekadašnjeg kompleksa Livnice u Tuzli a prema potrebama budućih investitora i u saradnji sa stručnim ljudima Zavoda za urbanizam kao nosioca izrade Regulacionog plana “Irac jug – I faza” urađen je urbanističko – arhitektonski projekat novog stambeno-poslovnog centra radnog naziva “Crystalico”.

Za portal m-kvadrat glavni arhitekta ovog projekta, Faruk Kapidžić, je predstavio detalje ovog grandioznog projekta.

“Cijeli kompleks je baziran na ideji Kristala od soli obzirom da je cijelokupna nevjerovatno bogata istorija Tuzle na ovaj ili onaj način vezana za so. Kako je osnova razmišljanja prostorne cjeline bila vezana za vertikalni akcenat kao budući reper grada tako se razvila ideja da oblici vertikalnih objekata budu tako formirani da se dobije utisak kristala koji izviruju iz tla. Osnova kristala su atomi, molekule ili ioni koji ga čine pravilno raspoređeni po određenom uzorku koji se ponavlja u sve tri dimenzije. Iz tog razloga kristali imaju veliku vrijednost“, navodi on.

To je u osnovi i bila ideja da se arhitektonski oblici pridržavaju formi koje imaju kristali i da na neki način asociraju na kristaliziranu so. Na tu osnovnu ideju nadograđuje se ideja o rješavanju saobraćaja u okviru parcele sa uslovnom saobraćajnicom koja bi trebala spojiti južnu i sjevernu longitudinalu grada. Kompletno parkiranje i saobraćaj u mirovanju se rješava ispod zemlje odnosno na tri podzemna nivoa a do njih se dolazi preko centralnog rondoa koji opslužuje rampe za suteren i podzemne etaže. 

“Tako se dobiva pet cijelina na kojima će se smjestiti pet objekata stambenog, uslužnog i poslovnog karaktera”, ističe Kapidžić.

Cilj je u osnovi da cjelokupna slika kompleksa se doživi kao jedna jedinstvena skulptura koja danju odiše skladom istih kristala, a noću dobije potpuno drugu sliku kristala u boji te time skrene pažnju na sebe i sa velikih udaljenosti.

Sve bi to gradu dalo jednu potpuno novu dimenziju a samim tim i sliku cijelokupne panorame grada što bi zasigurno bilo, ukoliko bi se u cjelosti napravilo, jedno od najznačajnijih ostvarenja u smislu urbanističkih i arhitektonskih cjelina u regionu pa i šire”, kaže on.

Podsjetimo, vlasnik zemljišta na kojem će se graditi ovaj kompleks je načelnik Općine Kalesija Sead Džafić, koji će zajedno sa investitorima učestvovati u izgradnji naselja.

Osnovana je i firma ARBA d.o.o. Tuzla u čijoj se vlasničkoj strukturi nalazi Marlon Afzal Abdoelrahiman i Mohammed-Azem Rodjan, dok je za direktora imenovan Dževad Džafić.