/FOTO/ Zatvaranje Kolektivnog centra Mihatovići – U oktobru useljenje stanara u zgrade u Miladijama

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Kolektivni centar Mihatovići u Tuzli bit će zatvoren do kraja godine. Stanari ovog centra će dobiti smještaj u zgradama u Miladijama i Solini kao i kućama holandske vlade.

Radovi na izgradnji objekata socijalnog stanovanja u Miladijama se finaliziraju. Najveći dio u unutrašnjosti zgrada je završen, a predstoje radovi u zajedničkim dijelovima objekata, kao i vanjski radovi koji podrazumijevaju priključke i uređenje parkinga, staza i igrališta. Svoj krov nad glavom u objektima u Miladijama, ali i onima u Solini osigurat će 150 porodica iz Kolektivnog centra Mihatovići.

”Na ovoj lokaciji bit će ukupno 88 porodica, a na lokaciji u Solini 62 porodice. Pored toga što će u ovim zgradama biti smještene raseljene osobe iz Kolektivnog centra Mihatovići, projekat je omogućio da se određeni broj našeg domicilnog stanovništva koje je u stanju socijalne potrebe u smislu stanovanja, smjesti u ovim objektima”, navodi Admira Atić Tupković, pomoćnica gradonačelnika za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih osoba.

To su 53 porodice, a njih 97 pripada kategoriji raseljenih osoba. Budući stanari su već izabrani, objavljena je lista onih koji će biti raspoređeni u stanove što je bio posao Komisije za verifikaciju korisnika.

”Još ima da odradi dio, nakon numeracije stanova da se odredi gdje će koji korisnik, s tim što je stav Komisije i nas iz Gradske uprave da u prizemlje i nižu spratnost idu starije osobe i osobe sa invaliditetom, a onda da idemo prema gornjim spratovima”, kaže Slobodanka Pranjić, članica Drugostepene komisije za verifikaciju korisnika – stanara.

Površina stanova koja je na raspolaganju u objektima u Miladijama je 43 i 46 kvadrata. Raspoređivat će se prema broju članova domaćinstva, a planirano je da u ove stanove budu smještene porodice do četiri ili pet članova.

”Imamo sedam porodica sa šest i više članova domaćinstva, a imamo kuće holandske vlade koje su prostranije i imaju dvorište, tako da je donesena odluka da će tih sedam porodica biti smješteno u kuće holandske vlade koje su u odličnom stanju”, navodi Pranjić.

Radovi na zgradama u Miladijama bi trebali biti završeni do oktobra kada se očekuje useljenje prvih stanara. Do kraja godine, i vlasnike novih stanova dobit će zgrada u Solini. Na ovaj način bit će stečeni uslovi za zatvaranje Kolektivnog centra Mihatovići, što i jeste cilj projekta CEB 2 u okviru koga je finansirana izgradnja stambenih objekata.

”Svi oni koji su zadovoljavali kriterije po pravilnicima koji su utvrđeni će preći u ove stanove. Ljudi su već upoznati sa svojim pravima ali i obavezama. Lokalno domicilno stanovništvo je također upoznato sa kompletnim projektom”, kazala je Atić Tupković.

Novi stanari plaćat će minimalne naknade za korištenje stanova. Treba reći i to da pored stambenog dijela, svi objekti imaju i poslovne prostore, a lokalno stanovništvo u Miladijama izrazilo je želju da u jednom od njih bude smještena ambulanta, dok bi u prostoru zgrade u Solini trebalo biti smješteno obdanište.