Funkcioniše li danas sistem za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata u FBiH?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva trgovine o efektima korištenja Informacionog sistema za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH.

U njoj je navedeno da je ovo federalno ministarstvo krajem 2018. godine započelo digitalizaciju postupka dostave obavještenja o promjeni maloprodajnih cijena i marži (OPC i OPM) i u prvoj polovini 2019. godine okončani su projekti web i mobilne aplikacije ”FMT FBiH oil info”, te se ovaj sistem višestruko isplatio, jer su navedene aplikacije realizirane na osnovu referentne baze podataka.

Na ovaj način ušteđena su značajna budžetska sredstva, a ujedno je realiziran i finansijski benefit za sve vozače u FBiH. Aplikacija ”FMT FBiH oil info” omogućuje potrošačima da na jednom mjestu, na jednostavan i efikasan način, dobiju sveobuhvatnu i pravodobnu informaciju o cijenama naftnih derivata na benzinskim pumpama, a vozačima je olakšan izbor i kupovina po najpovoljnijim cijenama.

Potpisnici Protokola o korištenju podataka iz Informacionog sistema za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata na benzinskim pumpama u FBiH su zaduženi da jednom godišnje, u skladu s raspoloživim podacima, dostave Federalnom ministarstvu trgovine informaciju o efektima korištenja podataka iz ovog informacionog sistema, a ovo federalno ministarstvo da jednom godišnje dostavlja Vladi FBiH objedinjenu informaciju o ovome.