FUP se oglasio povodom medijskih natpisa o mirovini Dragana Lukača

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Federalna uprava policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine oglasila se povodom, kako navode, dezinformacija koje su jučer plasirane u javnost u određenim glasilima, a u vezi s odlaskom u mirovinu direktora Federalne uprave policije.

U saopćenju se ističe da je “policijski službenik Dragan Lukač, sa činom glavni inspektor, na dužnost direktora FUP-e izabran prvi put koncem 2010. godine od strane Neovisnog odbora, koji je tijelo Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te je ponovno izabran na ovu dužnost od Neovisnog odbora, kao najbolji kandidat u okviru provedene konkursne procedure javnog konkursa krajem 2014. godine”.

– Glavni inspektor Dragan Lukač je utemeljio Upravu policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine 2001. godine i njen je prvi direktor u razdoblju od 20. marta 2001. do 15. novembra 2002. godine. Dodijeljen mu je čin general policije 2002. godine. U čitavom vremenu rukovođenja Federalnom upravom policije ovaj policijski organ je sve poslove iz svoje nadležnosti obavljao zakonito, profesionalno i stručno – istaknuto je u saopćenju.

Navodi se da je u periodu od 2010. do 2018. godine Federalna uprava policije podnijela 2.500 krivičnih prijava u okviru kojih su tretirana najsloženija krivična djela organiziranog kriminala, finansijskog kriminala i korupcije, te da su upravo iz tih razloga Federalna uprava policije i sam direktor, koji predstavlja ovaj organ, bili izloženi “stalnom pritisku kriminalnih krugova koji su najčešće vršeni kroz razne medije, kako bi se Federalna uprava policije destabilizirala, a njen direktor uklonio sa ove pozicije”.

– Dragan Lukač je 2. maja 2017. godine doživio infarkt miokarda sa posljedicom teškog srčanog oboljenja. Zbog teškog zdravstvenog stanja 28. januara 2019. godine podnio je ostavku na poziciju Direktora Federalne uprave policije Neovisnom odboru. S danom podnošenja ostavke prestaje, bez odlučivanja ili rasprave bilo kojeg organa i tijela, a samim tim i sve ovlasti i funkcionalni čin glavni generalni inspektor policije koji nosi pozicija Direktora policije – saopćeno je iza FUP-a.

Primjenjujući u tom slučaju odredbu iz čl. 71. stav (3) Zakona o policijskim službenicima FBiH, u kojem stoji „Rukovoditelj i zamjenik rukovoditelja policijskog organa GUBE činove iz st. 1. i 2. ovog člana po okončanju mandata (gosp. Dragan Lukač je podnio ostavku i tim činom okončao mandat) i raspoređuje se na radna mjesta koja odgovaraju tom činu”, Federalna uprava policije je sa danom 29.01.2019. godine donijela Rješenje o vraćanju u čin glavnog inspektora gosp. Dragana Lukača, u istom je bio i prije izbora na poziciju Direktora.

– Pošto je policijski službenik Dragan Lukač nakon prestanka mandata (podnošenjem ostavke), a nakon izvršenog uvida u dostavljene podatke PIO/MIO, navršio 40 godina staža osiguranja,  Federalna uprava policije donijela je Rješenje o prestanku radnog odnosa sa 30. januarom 2019. godine. Dakle, Lukač ne ostaje u navedenom vremenu u radnom odnosu u Federalnoj upravi policije, kako je to u pojedinim medijima objavljeno, niti u bilo kom drugom organu – istaknuto je iz FUP-a.

Navodi se da Lukač nikad nije izgubio status policijskog službenika, jer status policijskog službenika se gubi danom donošenja Rješenja o prestanku radnog odnosa, a to je 30. januar 2019. godine, kako je to propisano Zakonom o policijskim službenicima.

– Sva postupanja Federalne uprave policije u vezi sa rješavanjem radno-pravnog statusa  Dragana Lukača provedena su u okviru odredbi Zakona o unutrašnjim/unutarnjim poslovima FBiH, Zakon o policijskim službenicima FBiH, Zakona o radu FBiH i Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH i u čitavoj proceduri sve je realizirano javno i transparentno – stoji u saopćenju.

Istaknuto je da su “sve na početku navedene ocjene koje je objavila štampa/portali i oglašavanje preko istih u vezi sa navedenim određenih kriminalnih krugova, u funkciji pokušaja destabiliziranja Federalne uprave policije i rušenja vjerodostojnosti njenog djelovanja, uz podršku skupine angažiranih insajdera iz Federalne uprave policije, sa ciljem kadrovskog instaliranja podobnih kadrova na ključne pozicije u Federalnoj upravi policije, u vremenu koje slijedi”.

– Federalna uprava policije će i ubuduće djelovati isključivo na osnovama zakonitosti u radu, profesionalnog odnosa i primjeni pravila struke, bez obzira na sve pokušaje uticaja inkriminiranih pojedinaca i grupa. Kriminalno-mafijaške hobotnice mogu i dalje očekivati da će Federalna uprava policije, kao i do sada moći dobaciti puno više od petog kata i puno dalje od Konjica – stoji u saopćenju FUP-a.

Izvor: (RTV Slon/Fena)