21.7 C
Tuzla
20.07.2024.

Gdje se u FBiH može uraditi PCR test na koronavirus koji košta 140 KM

Cijena PCR testiranja u Federaciji BiH od jučer iznosi 140 KM.

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH  donio je odluku o izmjeni cijene PCR testiranja na koronavirus koja je do danas iznosila 215,20 KM.

Nakon što je Federalno ministarstvo zdravstva, na čelu s ministrom Vjekoslavom Mandićem, 13. avgusta poslalo dopis Zavodu kojim se traži redefiniranje, izvršena je analiza cijena testiranja u okruženju. Konstantovano je da je došlo značajnijeg pada cijena testova u odnosu na period kada je utvrđena cijena testiranja.

PCR detekciju SARS-CoV-2 virusa mogu obavljati samo laboratoriji zdravstvenih ustanova koje je verificiralo Federalno ministarstvo zdravstva, a to su klinički centri Sarajevo, Tuzla i Mostar, Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo, Kantonalna bolnica Zenica, Opća bolnica Tešanj, Kantonalna bolnica “Dr Irfan Ljubijankić” te od nedavno i privatna Zdravstvena ustanova “Alea Dr Kandić” Sarajevo.

Osim toga, određeno je da se kao podrška javnom sektoru u Federaciji BiH, za obavljanje laboratorijske dijagnostike na COVID-19 može uključiti i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu-Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja.

Mandić je jula zatražio da obavijeste sve registrirane privatne mikrobiološke laboratorije s područja kantona, da ukoliko su zainteresirane, upute zahtjev prema Federalnom ministarstvu zdravstva za verifikaciju obavljanja laboratorijske dijagnostiku-real time PCR za deteakciju SARS-CoV-2 unutar registriranih mikrobioloških laboratorija.

Trenutno je u toku više upravnih postupaka u ovom ministarstvu za verfikaciju, a po zahtjevu privatnih zdravstvenih ustanova koje imaju registrirane privatne mikrobiološke laboratorije, a to su PZU “Eurofarm-Centar-Plokilinika” Sarajevo, PZU Plava poliklinika Tuzla, PZU Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje “Nalaz” Sarajevo, kao i Privatna mikrobiološko-parazitološka laboratorija Sarajevo.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva naglasili su da testiranja koja se svakodnevno obavljaju na osnovu medicinsko-epidemioloških indikacija se ne naplaćuju od pacijenata, već se obavljaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

“Verificirane zdravstvene ustanove u zavisnosti od svojih mogućnosti i kapaciteta mogu ovu uslugu pružati i u komercijalne svrhe, odnosno na osobni zahtjev građana. Testiranje ovom metodom u komercijalne svrhe svakako treba promatrati odvojeno od testiranja koja se svakodnevno obavljaju na osnovu medicinsko-epidemioloških indikacija i koja se, potcrtavamo, ne naplaćuju od pacijenata, već se obavljaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Prilikom pružanja usluga testiranja u komercijalne svrhe na zahtjev građana verificirane zdravstvene ustanove ne smiju koristiti testove i drugu potrebnu medicinsku opremu koju su dobile putem donacija, odnosno koje su im nabavljene iz sredstava proračuna na svim razinama, nego isključivo testove i opremu koju nabavljaju iz vlastitih sredstava.”, kazali su iz Federalnog ministarstva zdravstva.

(RTV Slon/Akta)

Vezane vijesti

TUZLA