Gender Centar i UN Woman organizuju skup o borbi protiv nasilja u porodici

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa UN Women kancelarijom u BiH te uz podršku Švedske, organizirat će danas i sutra u Sarajevu dvodnevnu konferenciju “Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici”.

Konferencija se realizira u okviru projekta “Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici” 2019.

Cilj je jačanje saradnje institucija, ustanova i nevladinih organizacija u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici, kao i implementacija odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Poseban akcent bit će stavljen na članove 37. i 39. tog zakona, koji se odnose na uspostavu koordinacionih tijela, izradu programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici, te primjenu protokola o saradnji u ovoj oblasti.

Učešće na konferenciji je najavilo više od 100 predstavnika nadležnih inistitucija i nevladinih organizacija iz svih deset kantona, koji će imati priliku razmijeniti iskustva i postaviti nove ciljeve u toj oblasti, navodi se u saopćenju Gender Centra FBiH.