18 C
Tuzla
19.08.2022.

Godišnja inflacija u BiH 7 posto

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u januaru 2022.godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 1 posto.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u januaru 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 2,3%, Alkoholna pića I duhan za 0,3%, Stanovanje i režijski izdaci za 1,0%, Namještaj i kućanski uređaji za 0,4%, Zdravstvo za 0,3%, Prijevoz za 0,8%, Komunikacije za 0,4%, Rekreacija i kultura za 2,3%, Restorani i hoteli za 1,4% te Ostala dobra i usluge za 0,9%.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u januaru 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen pad cijena u odjeljku Odjeća I obuća za 7,3%.

Na godišnjem nivou u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 7 posto

Nivo cijena u januaru 2022.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 7 posto.

Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 11,9%, Alkoholna pića i duhan za 0,5%, Stanovanje i režijski izdaci za 6,1%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 3,5%, Zdravstvo za 0,9%, Prijevoz 13,7%, Komunikacije za 0,2%, Rekreacija i kultura za 4,1%, Obrazovanje za 0,2%, Restorani i hoteli za 4,5% te Ostala dobra i usluge za 2,3%.

Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku Odjeća i obuća za 7,6%

RTV Slon/BIZNISINFO

POSLJEDNJE DODANO