Godišnja konferencija o obuci OSBiH u cilju njenog unapređenja i planiranja

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Godišnja konferencija o obuci Oružanih snaga BiH za 2020. godinu održana je danas u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu s ciljem unapređenja planiranja, izvođenja, standardizacije i ocjenjivanja obuke, kao i daljeg razvoja sistema upravljanja obukom i edukacijom u OSBiH, kako bi njeni pripadnici bili što bolje obučeni i osposobljeni za izvršenje misije i zadataka propisanih Zakonom o odbrani BiH.

Konferenciji su prisustvovali najviši predstavnici Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, predstavnici NATO Štaba Sarajevo sa brigadnim generalom Ericom Folkestadom na čelu, EUFOR-a, te predstavnici Ureda za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH.

U obraćanju učesnicima konferencije, načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Senad Mašović je istakao da je ključna pretpostavka za izvršenje svih zakonom definiranih zadataka, kvalitetna individualna, institucionalna i kolektivna obuka pripadnika OS BiH.

– Iako je obuka u 2020. godinu bila znatno otežana u uslovima uzrokovanim pandemijom COVID-19, za to vrijeme nismo prestajali sa aktivnostima. Bez obzira na teškoće koje smo imali, ostvarili smo zapažene rezultate i napredak. Nastavit ćemo sa obukom, kao i svim drugim aktivnostima u nastojanju da država BiH bude kredibilan partner na međunarodnom planu, kao i na planu jačanja regionalne saradnje, kroz provođenje zajedničke obuke, vježbi, i učešća u mirovnim misijama – izjavio je general Mašović.

Na godišnjoj konferenciji o obuci sagledan je dostignuti nivo obučenosti komandi i jednica OS BiH u protekloj godini, izvršena je analiza rezultata individualne i kolektivne obuke, identifikovani su problemi i izazovi sa kojima su se OS BiH suočavale tokom realizacije, te je predstavljena vizija buduće obuke koja je utemeljena na sistemu naučenih lekcija.

Oružane snage Bosne i Hercegovine ostaju posvećene implementaciji svih NATO normi i standarda, a ono što posebno hrabri OS BiH jeste podrška strateških partnera kao i prijatelja iz NATO saveza, te NATO Štaba Sarajevo, EUFOR-a i svih međunarodnih institucija koje daju aktivnu podršku kako bi OS BiH postale visokofunkcionalne, kapacitirane i moderne, u cilju implementacije zakonskih rješenja, a za potrebe i dobrobit svih građana na cijeloj teritoriji BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.

U prilog tome su i aktivnosti koje su pred OS BiH u 2021. godini, kao što su aktivne pripreme na realizaciji vježbe “Immediate Response 21”, do sada najveće zajedničke vježbe sa Vojskom SAD-a, koja će biti održati u maju ove godine na poligonima obuke Manjača i Glamoč, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.