Godišnje u BiH umre više od 5500 osoba: Za svaku petu smrt kriv zagađen zrak

Foto: Ilustracija
     

Zagađenje zraka je problem s kojim se nekoliko gradova u BiH godinama bori, među njima je i Sarajevo, koji se nalazi na samom vrhu AirVisual liste najzagađenijih gradova u svijetu. Konkretnih rješenja nadležnih vlasti nema, dok zagađenje znatno utječe na zdravlje građana i građanki. Upravo ovakvo stanje je povod konferencije “Zagađenost zraka u BiH”, koja je održana danas u Sarajevo u organizaciji Fondacije Heinrich Boell, Eko akcije i Regionalnog centra za obrazovanje i informiranje iz održivog razvoja za jugoistočnu Europu (REIC).

Fondacija Heinrich Boell se godinama bavi ovim pitanjem, a kako kaže predstavnica ove organizacije Jasminka Bjelavac svaki put je majka priroda ta koja nam pomaže kada je u pitanju zagađenje zraka

Puhne vjetar i onda se zrak pročisti.  U principu sva rješenja koja su dosad primijenjena, kao što je ovaj novi plan mjera, su samo mrtvo slovo na papiru. Dobijamo stalno isprike zašto nešto ne može. Dosta nam je isprika, vlast mora zasukati rukave i početi raditi na ovom problem koji ima trajne posljedice po zdravlje građana i građanki. Nije sve u novcu, kako se stalno pravda, postoje mjere za koje ne treba novac – kazala je Bjelavac, te dodala da istraživanja pokazuju da zagađenje zraka “pojede” oko 20 posto BDP-a godišnje.

Anes Podić iz Eko akcije naveo je kako ogromnu cijenu plaćamo zbog zagađenog zraka, te da to najbolje pokazuju podaci od 5500 umrlih osoba u BiH godišnje, od kojih je za skoro svaku petu smrt kriv zagađeni zrak, uz visoke troškove liječenja bolesnih.

Glavni uzrok zagađenja zraka u velikom broju bh. gradova je Grijanje domaćinstava na čvrsta goriva – loži se ugalj i neosušena drva u lošim pećima koje imaju nisku efikasnost i visoke emisije zagađujućih materija. Dugoročna vizija je potrebna. Trebamo zamjenu loših peći visokoefikasnim pećima i toplotnim pumpama i treba nam hitna i masovna akcija zamjene peći na čvrsta goriva u domaćinstvima. Sarajevu je potrebno oko 40 miliona KM za zamjenu peći u oko 35.000 domaćinstava koja se sada griju na čvrsta goriva, neosušeno drvo i ugalj, a Tuzli oko 15 miliona KM za zamjenu peći u oko 13.000 domaćinstava koja se sada griju na čvrsta goriva, pretežno ugalj. Što se tiče vremena, potrebno je pet godina da se ovakvo nešto realizira – istaknuo je Podić, prilikom predstavljanja analize  “Zagađenje zraka i mala kućna ložišta – problem koji ima rješenje”.

Poručio je da za razliku od dominantnog i strateški plasiranog narativa “o nesavjesnim i nesvjesnim građanima” kao glavnom uzroku svih naših okolišnih problema, pretpostavka rješenja je korjenita promjena politike vlasti, to jeste, rad u općem interesu, umjesto zadovoljavanja stranačkih i klanovskih interesa.

REIC je u suradnji s Fondacijom Heinrich Boell uradio analizu  „Prioritetne mjere za unapređenje kvaliteta zraka u KS”, gdje su istaknuti glavni uzročnici zagađenja zraka na osnovu mišljenja eksperata s područja KS.

-Sektor grijanja i saobraćaja je dominantan uzročnik zagađenosti zraka. Međutim tu su i neki drugi faktori, kao što su prostorno planiranje i nedostatak političke volje, ali također neprovođenje zakona, nedovoljno znanja i nepostojanje sistema menadžmenta. Mi nemamo adekvatne kratkoročne mjere za poboljšanje, a ove što se sprovode mogu samo da ublaže problem. U dugoročnim mjerama ističe se energetska efikasnost i modernizacija voznog parka. Analizirali smo 14 mjera, i tu smo krenuli od individualnih ložišta,  gdje smo istaknuli mjeru koja se tiče reguliranja korištenja čvrstih goriva, destimulaciju korištenja uglja, do njegove potpune zabrane – kazao je Azrudin Husika, predstavnik REIC-a.

Smatra kako se energetska efikasnost može poticati kroz aktuelni model, gdje građani dobijaju 45 posto bespovratnih sredstava, dok im se za oni 55 posto omogućava zaduženje kod banaka za stanove.

– Što se tiče saobraćaja tu smo istaknuli mjeru koja se odnosi na bolju organizaciju saobraćaja, uvođenjem sistema „park and ride“, što bi podrazumijevalo da parkiramo vozila van centra, a da onda koristimo javna sredstva u centru grada. Trenutno imamo tendenciju podzemnih garaža u centru grada, a to je poziv automobilima da dođu u gradsku jezgru, da stvaraju zagušenja i zagađuju zrak. Mi kroz sve mjere naglašavamo korist za građane i građanke, ne samo za kvalitet zraka, nego za opći standard življenja u ovom gradu – zaključio je Husika tokom predstavljanja rezultata analize  „Prioritetne mjere za unapređenje kvaliteta zraka u KS.

Konferencije “Zagađenost zraka u BiH” održana je u cilju podizanja svijesti građana i građanki, ali i u cilju ukazivanja nadležnim vlastima na ovaj problem, i potrebu njegovog rješenja.