Grad Srebrenik: Javni poziv za angažovanje lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Na osnovu Odluke  Općinskog vijeća Srebrenik o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba sa visokom  i višom stručnom spremom broj: 01-85/10 od 27.02.2010. godine („Sl. glasnik općine Srebrenik“ broj 1/10) i Odluke o izmjenama i dopunama odluke o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba sa visokom i višom stručnom spremom broj: 01-409/11 od 18.05.2011. godine,  Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti raspisuje Javni poziv za angažovanje  lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima na području  Grada Srebrenik. Kompletan tekst javnog poziva u pdf. formatu možete pogledati ovdje: