Grad Tuzla: Javni oglas za subvenciju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Gradska uprava Tuzla objavila je Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih. Predmet Javnog oglasa je odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate po kreditu za rješavanje
stambenog pitanja mladih u ukupnom iznosu kamate prema planu otplate počev od dana podnošenja prijave na javni oglas, s tim da pojedinačni iznos ne može preći iznos od 3.000,00 KM .

Javni oglas možete pronaći ovdje
Prijavni obrazac možete pronaći ovdje