Grad Tuzla: Javni poziv za privredne subjekte koji upošljavaju osobe iz ranjivih kategorija

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Na osnovu tačke VI Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za novčanu podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla (”Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj: 2/19) i tačke 6. Programa o utrošku sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za novčanu podršku privrednim subjektima koji upošljavaju osobe iz ranjivih kategorija u 2019. godini, broj: 04-933/19 od 28.11.2019. godine, Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla objavila je Javni poziv za učešće u Programu utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za novčanu podršku privrednim subjektima koji upošljavaju osobe iz ranjivih kategorija u 2019. godini.

Javnim pozivom prikupljaju se prijave privrednih subjekata (registrovanih fizičkih i pravnih lica) koji u 2019. godini upošljavaju nezaposlene osobe iz Tuzle, koje se vode u evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla, a koje pripadaju nekoj od ranjivih kategorija građana i teže zapošljivih osoba.

Ranjivim i teže zapošljivim osobama, u smislu ovog Javnog poziva, a koje su definisane Programom utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za novčanu podršku privrednim subjektima koji upošljavaju osobe iz ranjivih kategorija u 2019. godini, broj: 04-933/19 od 28.11.2019. godine, smatraju se sljedeće nezaposlene osobe iz Tuzle: osobe sa invaliditetom 60% i više, pripadnici manjinskih grupa (Romi), osobe starije od 18 godina koje su bile pod institucionalnom skrbi JU Dom za nezbrinutu djecu ili SOS dječijeg sela, žene žrtve nasilja u porodici, osobe mlađe od 35 godina i osobe starije od 55 godina.

Kompletan tekst Javnog poziva, zajedno sa pratećom dokumentacijom, možete pogledati OVDJE.