Grad Tuzla: Novi oblici pomoći građanima

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Tokom jedne kalenarske godine u Gradsku upravu Tuzla stigne više od tri hiljade zahtjeva koji se odnose na jedan od oblika jednokratne novčane pomoći. Kako bi se sama procedura pojednostavila i unaprijedila, a građanima olakšalo podnošenje zahtjeva, danas je Kolegij gradonačelnika usvojio Pravilnik o kriterijima o ostvarivanju prava na proširene oblike socijalne jednokratne pomoći.

“Ono što je novo ovdje jeste da ćemo dodijeliti novčanu pomoć za liječenje, odnosno za pokrivanje troškova liječenje bolesti koje se ne mogu liječiti u BiH do 10 posto od ukupnih troškova liječenja, a maksimalno do deset hiljada KM.”, rekla je Asja Redžić, pomoćnica gradonačelnika za sport, kulturu, mlade i socijalnu zaštitu.

Prošireni oblici novčane pomoći podrazumijevaju sufinansiranje dijela troškova liječenja u zdravstvenim ustanovama u Tuzli, inostranstvu, sufinansiranje dijela troškova sahrane, pomoć za redovno školovanje djece, dodjelu sredstava za osnovne životne namirnice, i sredstava za opremu za novorođenu djecu. Za ove namjene u Budžetu Grada Tuzla planirano je 300 hiljada KM. A više od 860 pripadnika boračke populacije u ovoj godini podnijelo je zahtjev Službi boračko-invalidske zaštite Grada Tuzla za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu po osnovu Federalnog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Na 660 zahtjeva dato je pozitivno rješenje, poručeno je iz Službe za boračko-invalidsku zaštitu Grada Tuzla.

“Ovom prilikom pozivamo borce koji možda još uvijek nisu znali da se to radi da se prijave u SLužbu za boračko-invalidsku zaštitu. Znamod a su dugo čekali ovaj zakon i da ovo pravo treba konačno da realizuju.”, istakla je Admira Atić Tupković, šefica Službe boračko-invalidske zaštite Grada Tuzla.

Svoja prava u Službi za boračko-invalidsku zaštitu koristilo je više od četiri hiljade korisnika, a u narednoj godini u Nacrtu Budžeta planirano je povećanje sredstava za boračku populaciju. Atić Tupković je poručila i zatražila od kantonalnog i federalnog ministarstva da pojednostave procedure za ostvarivanje boračkih prava za populaciju koja još uvijek u izuzetno teškoj situaciji.

I u narednom periodu Gradska uprava Tuzla nastavlja sa realizacijom projekata međunarodne saradnje kroz projekte EU.

„Tu su i veoma važni proejkti koji su sufinansirani iz sredstava također EU, UNDP-a, Vijeća Evopre, Švicarskog crvenog križa, zatim projekti koje finansiraju ambasade Švicarske, Bugarske, Francuske, Češke i još neki drugi partneri.”, potvrdila je Svjetlana Kakeš, šefica Službe za poslove gradonačelnika.

Između ostalih radi se o rekonstrukciji arheološkog parka u Tuzli, zatim projektu prekogranične saradnje koje realizuje tuzlanski Komunalac sa komunalnim preduzećem iz Užica, zatim projekat koji se realizuje sa zagrebačkom županijom, te projekat uređenja Ilinčice. Tokom 2019. Grad Tuzla je sigurno jedna od najuspješnijih jedinica lokalne samouprave po realizaciji međunarodnih projekata i osvajanju sredstava iz EU fondova.