Grad Tuzla – Objavljen Javni poziv za sportske i manifestacije kulture

     

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla objavila je danas JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija.

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija. U Budžetu Grada Tuzla za period od 01.01.-31.12.2020. godine, obezbjeđena su sredstva za podršku manifestacijama koje realiziraju neprofitne organizacije, pozicionirana kao: ”Grantovi za kulturne manifestacije” u iznosu od 70.000,00 KM i ”Grantovi za sportske manifestacije” u iznosu od 70.000,00 KM.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima, možete pronaći OVDJE.